ECTS Catalogue

Painting

Pedagogue: prof. dr hab. Maciej Świeszewski
Assistant(s): mgr Maria Szachnowska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Essential condition of assessment is participation in semester review

Assessment criteria:

- independent creation based on technical skills

- knowledge and skills in technology of painting

- knowledge in the subject of geometry and anatomy and ability to use it in painting

- knowledge in the subject of color theory and using it in practice

- dialoging with contemporary art within one's artwork

- correct usage of composition

- awareness in using color and various painting techniques

subject description

COGNITIVE TARGET: comprehension of color theory, painting technology, artistic techniques, aesthetics, relation between art and geometry, Golden Ratio and awareness of mathematics' presence in art. Painting as knowledge and skills, evolution of color throughout centuries, learning about changes in artistic comprehension in art history and what artistic means of expression were used in various epochs. Color theory constituting principles that should be common knowledge for every artist - primary and secondary colors of light, primary and secondary colors of pigment, complementary colors, brightness contrasts, issues on the subject of color contrast, range contrast, complementary contrast and simultaneous contrast. Problems of complementary colors in theory and practice, problems of subject's color in studying nature and project execution - comprehension of three factors affecting subject's color, namely local color, color of akin tone and reflected color as well as importance of color of light. The problem of shadow's color, regarding a color of light. Chromatic and monochromatic vision. Color ranges: range of warm colors, range of cool colors, neutral range, harmonizing colors. Execution of painting tasks on the highest possible level of skill and intellectual quality, using miscellaneous painting techniques.

 

EDUCATIVE TARGET: The ability to carry out artistic intents with technical mastery based on knowledge and skills. Seeking one's own artistic identity unrestrained by intellectual and technical ignorance. Broad spectrum of artistic expression. A factor that is equally significant to traditional means in teaching process is computer skills. It is basically analysis of ideas and drafts on the monitor screen, using different colors, deformations and diverse perspectives. This method allows variety of approaches to a certain idea and gives numerous ways to solve a single problem.

 

PRACTICAL TARGET: skills  of studying nature, ability to carry out painting tasks in miscellaneous techniques, knowledge on the subject of color, perspective, painting technology, anatomy, widening general knowledge, enabling students to interpret surrounding reality (science, literature, music, etc.)

short subject description

The key objective of the subject is finding one's own artistic identity based on knowledge and technical skills. A student gains comprehension of color theory, painting technology, artistic techniques and aesthetics. Students are also encouraged to widen their general knowledge, enabling them to interpret surrounding reality (science, literature, music, etc.). Combination of those skills and knowledge allows thorough comprehension of contemporary art and finding one's place within it. 

form of classes

Execution of individual program containig excercises reviews and consultations.

subject area coverage

anatomical drawing, drawing study, painting technology, painting perspective, philosophy, matters of contemporary art, art history

evaluation form credit with grading;
literature

"Świat bezprzedmiotowy" Kazimierz Malewicz

"The Geometry of Art and Life" Matila Ghyka

"The Golden Section: Nature's Greatest Secret" Scott Olson

"The Book of Symbols: Reflections on Archetypal Images" Ami Ronnberg, ARAS

"Historia piękna" Uberto Eco

"Historia Brzydoty" Uberto Eco

"O Sztuce" Ernst Gombrich

"Martwa natura z wędzidłem" Zbigniew Herbert

"Barbarzyńca w ogrodzie" Zbigniew Herbert

"Oko" Józef Czapski

"O doskonałości" Władysław Tatarkiewicz

"Kolor" Michael Freeman

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Plain-airs, creating murals

entry requirements
formal requirements

Graduating 4th semester

preliminary assumptions

Graduating The Workshop of Basics in Drawing and Painting

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie 

MJ_K01

Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia

w społeczeństwie, w szczególności:

— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,

— negocjowania i organizowania,

— integracji z innymi osobami w ramach rożnych przedsięwzięć

kulturalnych,

— prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem technologii informacyjnych 

MJ_K09
skills
descriptioncode

Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność  samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych 

MJ_U02

Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych

MJ_U03

Jest przygotowany do twórczej współpracy  z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz przewodniczenia w trakcie realizacji projektów zespołowych

MJ_U08

Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych

MJ_U10

Posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych

MJ_U13
knowledge
descriptioncode

Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo

MJ_W02

Posiada zdolność rozpoznawania  związków sztuki z innymi dziedzinami nauki,  które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości i wiedzy o sztuce 

MJ_W06

Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą  swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej 

MJ_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.6 r 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.8179