ECTS Catalogue

Basics of artistic graphics

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska
Assistant(s): dr Kamil Kocurek

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Obecność na zajęciach, zaangażowanie, inicjatywa , kreatywność i pomysłowość, staranność , schludność wykonanych prac.

subject description

Program skierowany jest do studentów stawiających nierzadko „pierwsze kroki” w dziedzinie grafiki artystycznej lub dysponujących jest pewnym doświadczeniem i ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z tego zakresu takimi jak: matryca , odbitka , sygnatura, prasa itd. Odbywa się poprzez ćwiczenia praktyczne. Kolejno student musi wykonać projekty dedykowane czterem dziedzinom grafiki artystycznej : linorytowi , litografii, serigrafii oraz wkłęsłodrukowi. Student dysponując zatwierdzonymi po potrzebnych korektach projektami przystępuje do praktycznego wykonania zadań- wykonania czterech prac. Prowadzący zwracają uwagę zarówno na możliwości studenta, jego zaangażowanie jak i poprzednie doświadczenie, każdy student traktowany jest bardzo indywidualnie.

short subject description

Zapoznanie studentów mających nierzadko pierwszy kontakt z terminem Grafika Artystyczna. Student ma przyswoić sobie wiedzę dotyczącej nowych dla niego narzędzi, materiałów, procedur technologicznych, metod projektowania, stosowania odpowiednich farb, papierów oraz umiejętności właściwego podpisywania gotowych prac graficznych.

form of classes

Ćwiczenia praktyczne: wykonanie odbitek z matryc graficznych poprzedzone uzgodnieniem projektów.

subject area coverage

Litografia – temat „ Zwierzę”
Linoryt- temat „Pojazd marzeń”
Sitodruk – temat „Gadżet”
Wklęsłodruk - temat dowolny

evaluation form credit with grading;
literature

Katalogi z konkursów graficznych, Grafika Artystyczna – podręczniki warsztatowe, roczniki Wydz. Grafiki, prace innych studentów z lat poprzednich zaczerpnięte z archiwów własnych ASP, zbiory Biblioteki ASP

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

W ramach toku studiów odbywa się plener.

entry requirements
formal requirements

Studenci oprócz pomyślnie zdanych egzaminów wstępnych nie musza spełniać żadnych wymogów formalnych

preliminary assumptions

Student poza konieczną ochotą i zapałem powinien być otwarty na postawione przed nim zadania, kreatywny i komunikatywny. Nie wymagane jest wcześniejsze doświadczenie z grafiką warsztatową.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student nabywa kompetencji pracy w zespole, dbania o powierzony mu sprzęt, planowania i koordynacji swoich zamierzeń artystycznych, pracownia jest pracownią przygotowującą do pracy w pracowniach specjalistycznych na kolejnych latach.

skills
descriptioncode

Student nabywa umiejętności wykonania projektu i odbitki graficznej, być świadomy i chętny do pogłębiana swojej wiedzy i doświadczenia z zakresu grafiki artystycznej.

knowledge
descriptioncode

Student ma posiąść wiedzę ogólną na temat grafiki warsztatowej: podziału grafiki, mnogości dziedzin grafiki artystycznej oraz różnych sposobów jej wykonywania. Student po wykonaniu czterech ćwiczeń dedykowanych czterem dziedzinom grafiki artystycznej powinien być zdecydowany na wybór pracowni specjalizującej na drugim rokuStudies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Interior Design s.6 r 60 5 Art. workshop 60h
Art. workshop [Z st.]
Graphic Arts s.2 r 120 8 Exercises 120h
Exercises [Z st.]
Graphic Arts / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.2 r 120 6 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.8224