ECTS Catalogue

Artistic graphics - Studio of Digital Techniques

Pedagogue: prof. Cezary Paszkowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

A. Zajęcia polegające na wykładach, korektach, porównaniach oglądanych

katalogów grafik współczesnych polskich i światowych wykonanych

w różnych technikach szczególnie wykonanych w technikach cyfrowych.

B. Zajęcia warsztatowe, ćwiczenia polegające na poznawaniu praktycznym

wykonywania grafik w technikach cyfrowych drukowanych i animowanych.

Poznanie praktyczne aplikacji stosowanych do tych celów. 

subject description

Zajęcia w zakresie grafiki warsztatowej technik cyfrowych zaczynają się od przeglądu szkiców koncepcyjnych, wszelkich materiałów potrzebnych do powstania pracy.

Założniem i celem kształcenia jest wykorzystanie specyficznych 

właściwości warsztatu graficznego, pobudzenie wrażliwości artystycznej 

studiującego w oparciu o szeroko pojęte zagadnienia z zakresu grafiki warsztatowej - 

technik cyfrowych, statycznych, przestrzennych, animowanych.

 

Zapoznanie się z programami bitmapowymi, wektorowymi i 3D, animacyjnych i ich doskonalenie. 

Nauka odpowiednich zastosowań różnych aplikacji graficznych niezbędnych w pracy artystycznej. 

Poznanie i opanowanie biegłości technik cyfrowych. 

 
short subject description

Zagadniena artystycznej grafiki cyfrowej

 
form of classes

szkice, korekty, praca końcowa

subject area coverage

1. Zdarzenie

2. Kompozycja nieprzedstawiająca

      zamknięta, otwarta, elementy geometryczne, czcionki

3. Temat własny

    format prac- 50x70cm 150 dpi, 

evaluation form credit with grading;
literature

“Photoshop Biblia “, Wydawnictwo PLJ,

ul. Uniwersytecka 1m 113, 02-036 Warszawa e-mail: info@plj.com.pl

“Painter “, Wydawnictwo Helion,

Gliwice, e-mail: helion@helion.com.pl

“Illustrator Biblia 5.0 / 5.5”, Wydawnictwo PLJ, ul. Uniwersytecka 1m 113, 02-036 Warszawa

e-mail: pij@ikp.atm.com.pl

Photoshop for Windows. Biblie. Wydawnictwo Helion,

Strony internetowe: www.adobe.com, www.corel.com, www.strata.com

www. grafikuj.pl, www. the best cinema 4d tutorials

Wyszukiwarka internetowa, www.google 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions

 na każdy temat 10 szkiców w postaci rysunków, szkiców malarskich, kolaży, fotografii, 3D 

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Zapoznanie się z programami bitmapowymi, wektorowymi i 3D, animacyjnych i ich doskonalenie. 

Nauka odpowiednich zastosowań różnych aplikacji graficznych niezbędnych w pracy artystycznej. 

Poznanie i opanowanie biegłości technik cyfrowych.

skills
descriptioncode

Umiejętność posługiwania się cyfrowymi narzędziami 

knowledge
descriptioncode

Zagadnienia  cyfrowej sztuki graficznej

 


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Landscape Design s.5 (en)d 60 5 Art. workshop 60h
Art. workshop [Z st.]
Design s.5 (en)d 60 5 Art. workshop 60h
Art. workshop [Z st.]
Interior Design s.5 (en)d 60 5 Art. workshop 60h
Art. workshop [Z st.]
Graphic Arts s.5 (en)d 90 10 Exercises 90h
Exercises [Z st.]
Graphic Arts s.3 (en)d 90 8 Exercises 90h
Exercises [Z st.]
Graphic Arts / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.3 (en)d 60 5 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.8232