ECTS Catalogue

Computer designing support 3D

Pedagogue: mgr Michał Pecko

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

W skład oceny całościowej studenta wchodzą: obecność, zaliczenie ćwiczeń

Kryteria oceny:
- ocena poziomu technicznego wykonanej pracy


- ocena stopnia zaangażowania i samodzielności


- obecność na zajęciach


subject description

Zajęcia poświęcone modelowaniu w bezpłatnych programach 3D (Google Sketchup 8), wizualizacji za pomocą silnika na wolnej licencji (Kerkythea), oraz cyfrowej postprodukcji renderingów (Adobe Photoshop).
Zagadnienia poruszane na zajęciach:
- interfejs użytkownika, poruszanie się w w/w programach


- podstawy modelowania (Sketchup)


- import plików z innych aplikacji (Sketchup, Kerkythea)


- rodzaje oświetlenia oraz jego zastosowanie (Sketchup, Kerkythea)


- edycja i tworzenie materiałów (Kerkythea)


- podstawowe ustawienia silnika renderującego (Kerkythea)


- podstawy postprodukcji cyfrowej (Photoshop) 


short subject description

Zajęcia poświęcone modelowaniu w bezpłatnych programach 3D (Google Sketchup 8), wizualizacji za pomocą silnika na wolnej licencji (Kerkythea), oraz cyfrowej postprodukcji renderingów (Adobe Photoshop).

form of classes

Ćwiczenia projektowe, wykłady z prezentacją multimedialną oraz konsultacje.

subject area coverage

- ćwiczenia z modelowania 3D abstrakcyjnych form i przestrzeni


- ćwiczenia z modelowania 3D z natury

- cyfryzacja przeprowadzonej przez studenta inwentaryzacji


- ćwiczenia z tworzenia wizualizacji na bazie stworzonego wcześniej modelu 3D


- postprodukcja cyfrowa wizualizacji 


evaluation form credit with grading;
literature

Nie przewidziano

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie przewidziano

entry requirements
formal requirements

Brak

preliminary assumptions

Podstawowe umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows lub Mac Os)

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Wykorzystuje osiągnięcia techniki informatycznej w prezentacji własnych dokonań

A1_K05

Posiada umiejętności współdziałania i współpracy zespołowej i komunikowania się z innymi osobami

A1_K05
skills
descriptioncode

Posiada umiejętności edycji projektu różnymi technikami, w tym z wykorzystaniem cad, z dbałością o czytelność przekazu.

A1_U19 A1_U20
knowledge
descriptioncode

Posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania niezbędnych w odczytaniu idei twórczej oraz realizacji dzieła.

A1_W10


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Interior Design s.4 r 30 1 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.8704