ECTS Catalogue

Sculptural Forms and Structures

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Marta Branicka

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia specjalizacji i specjalności;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Kryteria oceny:

Udokumentowana praca projektowa
Kreatywność
Sprawność realizacji
Min. 80% frekwencja

subject description

Cel poznawczy: Wiedza jak wyodrębnić cechy formy, uwzględnić je w projekcie i w realizacji, świadomość związku formy z technologią i materiałem. Znajomość różnych źródeł inspiracji.

 

Cel kształcący: Umiejętność projektowania i realizowania formy w związku z technologią i materiałem.
Umiejętność posługiwania się wybranymi technologiami rzeźbiarskimi ( odlew w gipsie, pozytyw, negatyw, ceramika )

 

Cel praktyczny: Samodzielność w podejmowaniu decyzji związanych z formą, analizowanie doświadczeń i umiejętność rozwoju koncepcji z uwzględnieniem własnej wrażliwości i wyobraźni

short subject description lack of data
form of classes

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń.
Zadania poprzedzone są analizą materiałów źródłowych i często prezentacjami multimedialnymi. Podstawowym elementem programu jest propedeutyka Rzeźby, zagadnienia dotyczące formy i struktury. 

subject area coverage


Cechy formy – poszukiwanie inspiracji
Forma uwarunkowana przez strukturę
Forma uwarunkowana przez technologię


Tematy są indywidualnie dostosowywane do zainteresowań studenta i charakteru zadań kierunkowych.

evaluation form credit with grading;
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.9 (en)d 120 7 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2017/18-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9046