ECTS Catalogue

Marketing and art promotion

Pedagogue: mgr Monika Jenowein-Patyczek

Field Description
type of classes wykłady kierunkowe;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification
 • 85% presence on lectures
 • two passed colloquiums
 • plus one project / task at the end of the semester
subject description

The lectures will focus on analysing in depth contemporary marketing in art. Mostly based on
Active learning and hands-on learning programs.

The academic year course consist lectures, study tours, colloquiums & 2 final task or tests.

Active learning and hands-on learning.
The greatest benefit of attending a lecture, however, may come from things other than following this program content, if the students apply what they are learning in some way during the lecture, engage directly in discussions, and analyze the topics within the groups -
then they are engaging in active learning, which is much more effective than reading books, articles or listening broadcasts and watching presentations on internet.

short subject description

The lectures will focus on analysing in depth contemporary marketing in art and art institutions. Mostly based on active learning and hands-on learning programs.

form of classes
 1. lectures
 2. discussions
 3. study trips
 4. market research
 5. colloquiums
 6. projects
 7. tasks
subject area coverage
 1. Art & Marketing
 2. What is marketing
 3. Marketing objectives
 4. Marketing campaigns
 5. Marketing strategies
 6. The marketing mix
 7. Market research
 8. Branding
 9. Marketing management in cultural institutions
evaluation form credit with grading;
literature

CULTURE AS WEAPON - THE ART OF INFLUENCE IN EVERYDAY LIFE - NATO THOMPSON

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

not aplicable

entry requirements
formal requirements

Student must either:

 • pass the national examination to Academy of Fine Arts
 • be a part of students exchange programme
 • take part in the Erasmus programme
preliminary assumptions

Student should be fully aware of growing importance of art and culture, in creation process and in enlarging their presence in wider circle of audience.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

ma przekonanie o wartości podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym i rozumie własną odpowiedzialność zawodową w tym zakresie

(K_K02)

systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym w tym w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce

(K_K09)
skills
descriptioncode

posiada rozwinięte umiejętności analityczne i animacyjne, pozwalające na zanalizowanie i konstruowanie procesów kulturotwórczych oraz kreatywne animowanie pracy nad rozwojem uczestników procesów upowszechniania kultury

(K_U03)

ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole

K_U04
knowledge
descriptioncode

rozwija wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych i formalnych elementów budowy dzieła plastycznego oraz technologii ich wykonywania, które w sposób świadomy odnosi do działań twórczych

(K_W03)

rozwija wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych i formalnych elementów budowy dzieła plastycznego oraz technologii ich wykonywania, które w sposób świadomy odnosi do działań twórczych

K_W07


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Fine Arts Education / Cultural Animation s.5 r 30 1 L 30h
L [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9316