ECTS Catalogue

Monographic Lecture 1

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Bogna Łakomska

Field Description
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Kryterium oceny stanowi ilość punktów uzyskanych w pisemnym teście końcowym. Test końcowy składa się z 5 terminów do wyjaśnienia oraz 20 slajdów przedstawiających konkretne dzieła sztuki do opisania. Punktacja: 28-30 bdb; 27-26 db plus; 24-25 db; 23-21 dst plus; 20- 18 dst, 17-0 ndst

subject description

Wykład porusza między innymi zagadnienia związane z celowością i przeznaczeniem grafiki prezentując jednakowoż rozmaite postawy twórcze artystów i projektantów. Studenci będą mogli zapoznać się z generalnymi koncepcjami i tendencjami grafiki artystycznej. Wykłady mają również pomóc w umacnianiu świadomości artystycznej i humanistycznej studentów, pobudzać ich do kreatywnego myślenia oraz prowokować do szukania odpowiedzi na pytania o sens własnej twórczości.

short subject description

Wykład dotyczy historii grafiki począwszy od pierwszych średniowiecznych druków po twórczość Georgesa Braquesa i Henry Matisse’a.

form of classes

Główną metodą prowadzenia zajęć będzie wykład składający się z następujących elementów:

-wyjaśnienie celu wykładu i wymienienie głównych punktów tematu ze wskazaniem słów kluczowych;

-prezentacja multimedialna;

-podsumowanie

subject area coverage

1. Początki drzeworytu, drukarze z Północy, twórczość Albrechta Durera; Włoskie renesansowe druki (Mantegna, Barbari, Marcantonio) 2. Twórczość artystów XVII-wiecznych (z naciskiem na twórczość Rembrandta van Rijn i Rubensa; Artystów fantazje i obserwacje; oryginalne ryciny; Italia: Capricci Tiepolich, weduty Piranesi 3. Włoski pejzaż (Pietro Giacomo Palmieri i francuska akwaforta (Jean Antoine Watteau, Francois Boucher, Gilles Demarteau, Louis Marin Bonnet, Jean-Honore Fragonard; Jean-Pierre Norblin de La Gourdaine Jan Piotr Norblin ( 4. Anglia – epoka mezzotinty (James McArdell, John Raphael Smith, Richard Earlom, Stubbs, Barry i Blake; Społeczno-polityczne reformy (William Hogarth, Daniel Chodowiecki, John Raphael Smith, Thomas Rowlandson, James Gillray, George Cruikshank, 5. Francisco Goya; Wczesna litografia w Anglii, Francji i Niemczech (Benjamin West Théodore Géricault, Richard Parkes Bonington, Eugène Isabey, Eugène Delacroix, Thomas Shotter Boys 6. SZKOŁA Barbizon; Daumier i francuska satyryczna litografia 7. Stylistyczne i techniczne innowacje w litografii po 1850 (Édouard Manet, James Abbott McNeill Whistler Jean-Baptiste-Camille Corot, Camille Pissarro 8. Symbolizm w litografii (Rodolphe Bresdin, Odilon Redon, Eugène Carrière; Nowe wyżyny kolorowej litografii: Toulouse-Lautrec i inne plakaty; Nowe rozwiązania techniczne (Eugène Delacroix, Paul Huet, Charles Turner, Joseph Turner, John Crome, John Sell Cotman 9. Akwaforta Barbizońska; Corot i cliché-verre, Palmer (Charles-François Daubigny Jean-Baptiste-Camille Corot, Jean-François Millet, Charles Jacque, Samuel Palmer; Charles Meryon i odrodzenie akwaforty (Alfred Cadart, Alphonse Legros, Félix Bracquemond, Johan Barthold Jongkind 10. Manet, Degas, Cassatt, Pissaro; James McNeill Whistler i Francis Seymour Haden; Drzeworyt wzdłużny i sztorcowy (poprzeczny) (Thomas Bewick, Alfred Rethel, Gustave Doré, Bracia Dalziel, Edward Burne-Jones, Lucien Pissarro, Félix Vallotton 11. Monotypia: początki i rozkwit (Giovanni Benedetto Castiglione, Rembrandt, James Abbott McNeill Whistler, Edgar Degas, Paul Gauguin 12. Niemiecki ekspresjonizm i artyści pokrewni: Max Klinger, James Ensor, Edvard Munch, Die Brücke (Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Erich Heckel, Otto Müller, Max Pechstein, Karl Schmidt-Rottluff, Błękitny Jeździec (Der Blaue Reiter) i Bauhaus (Kokoscha, Corinth, Lehmruck, Barlach i Kollwitz), Georges Rouault 13. Fowiści (Henri Mattise Raoul Dufy Maurice de Vlaminck) ; Wczesne prace graficzne Pabla Picassa i grafika we wczesnych latach 20 (Georges Braque, Jacques Villon, Marc Chagall, Robert Delaunay, Kazimierz Malewicz, Juan Gris, Fernand Leger, Rolf Nesch, Naum Gabo, El Lissitzky, Laszlo Moholy-Nagy, Josef Albers); 14. Pablo Picasso: Komplet Vollarda: Minotauromachia i inne grafiki; Dada i Surrealizm a grafika Jeana Hansa Arpa, Kurta Schwittersa, Maxa Ernsta, Georgesa Braquesa i Henry Matisse’a

evaluation form credit with grading;
literature

LITERATURA PODSTAWOWA:

Linda C. Hults, An Introductory History, The Print in the Western World, 1996.

Katarzyna Kulpińska, Matryce, odbitki - ślady kobiet. Polskie graficzki i ich twórczość w dwudziestoleciu międzywojennym, 2017.

Aleš Krejča, Techniki sztuk graficznych: podręcznik metod warsztatowych i historii grafiki artystycznej, 1984.

Stephen J. Eskilson, Graphic Design. A history, 2012 (II ed.).

 

LITERATURA DODATKOWA:

ANTOS Janusz, Grafika współczesna: między unikatem a elektroniczną kopią, „Pokaz“ 1997, nr 21, s. 43-45.

Grafika - wymiar mentalny i fizyczny, Z Dorotą Folgą-Januszewską rozmawia Wiesława Wierzchowska, „Pokaz“1997, nr 19, s. 26-28.

DĘBOWSKI Przemek i Jacek MROWCZYK (redaktorzy), Widzieć/Wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2011.

FOLGA – JANUSZEWSKA Dorota, Co to jest oryginał graficzny?, „Pokaz”, 1994, nr 4 [7], s. 5.

FOLGA – JANUSZEWSKA Dorota, Podwójny byt grafiki / The double being of print-making art. [w:] Grafika współczesna między unikatem a elektroniczną kopią, materiał sesji zorganizowanej w ramach MTG Kraków’97, Kraków 1999, s. 28-31.

Geometria i emocja. Nurt geometryczny w grafice XX w. Katalog, Warszawa 1978.

GRYGLEWICZ Tomasz (red. naukowa), Grafika współczesna: między unikatem a elektroniczną kopią: referaty z sesji naukowej zorganizowanej w ramach programu Międzynarodowego Triennale Grafiki Kraków 97. Red. naukowa Tomasz Gryglewicz, tłumaczenie Maciej Głoczowski et al.; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Kraków 1999.

HRANKOWSKA Teresa, Grafika wczoraj i dziś. Grafika wczoraj i dziś: materiały Sesji Rola i miejsce grafiki współczesnej zorganizowanej w dniach 17 i 18 maja 1972 r. przez Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współudziale Komitetu IV Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie. Warszawa: PWN 1974.

KONOPELSKA Wiesława, Grafika sztuką XXI wieku?, Śląsk 2000 nr 10 s. 65.

MOLLERUP Per, Marks of Excellence, The History and Taxonomy of Symbols, Phaidon Press Ltd. 1999.

NOYCE Richard, Contemporary graphic art in Poland, Craftsman House 1993.

POTOCKA Anna, Grafika czy już fotografia?, red. katalogu Anna Potocka; tł. Małgorzata Śnigurowicz Opole 2009 (Międzynarodowe Triennale Grafiki - Kraków 2009).

RYPSON Piotr, Nie Gęsi. Polskie Projektowanie Graficzne 1919-1949, Kraków 2011

TWEMLOW Alice, Czemu służy grafika użytkowa?, Edycja polska: ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2006. WRÓBLEWSKA Danuta (red.), Grafika i pamięć : rok 1966 największa przygoda polskiej grafiki / [koncepcja i red. Danuta Wróblewska]

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Brak

entry requirements
formal requirements

Brak

preliminary assumptions

Podstawowa znajomość historii grafiki

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student po ukończonych zajęciach powinien być: -przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania kulturotwórcze,

-zdolny do porozumiewania się z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie,

-umiejętnie komunikować się w obrębie własnego środowiska i społeczności,

-mieć świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, Kraju, Europy

skills
descriptioncode

Student po ukończonych zajęciach powinien mieć umiejętność: łączenia świadomości artysty i humanisty określania problemów artystycznych; posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań; samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł

knowledge
descriptioncode

Rozumieć jak funkcjonuje grafika w warunkach społeczno-historycznych oraz dostrzegać wpływ różnych ideologii i fundamentalnych przekonań na twórczość graficzną.

Znać elementarną terminologię używaną we współczesnej grafice

Znać wybrane koncepcje artystyczne we współczesnej grafice

 Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Fine Arts Education / Cultural Animation s.5 r 30 1 L 30h
L [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9318