ECTS Catalogue

Lighting

Pedagogue: mgr inż. Grzegorz Skowroński

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą zaliczenia przedmiotu są:

1.        Frekwencja – w semestrze dopuszczalne są max 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

2.        Wiedza zdobyta na zajęciach – Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru zaliczony na ocenę pozytywną

3.        Projekt oprawy oświetleniowej – Wydruk w formacie złożonym do A4 lub plik z prezentacją (.ppsx; .pptx; .pdf.) zawierający:

·           rysunek oprawy wraz z wymiarami,

·          parametry świetlne oprawy zgodne z wiedzą zdobyta na wykładach,

·          opis prezentowanego pomysłu, inspiracji

(ocena projektu nie wpływa In minus na ocenę z egzaminu)

subject description

Cel poznawczy:

Przyswojenie podstawowych pojęć, wielkości i jednostek związanych z techniką świetlną i optyką. Zdobycie niezbędnej wiedzy na temat procesu projektowego przy realizacji zadań oświetleniowych w tym:

1.        Przegląd opraw oświetleniowych

2.        Przegląd źródeł światła

3.        Zapoznanie z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi projektów oświetleniowych

 

Cel kształcący:

Umiejętność doboru odpowiedniego rozwiązania dla konkretnego zadania oświetleniowego. Sprawne korzystanie z norm, oraz katalogów opraw i źródeł światła. Zapoznanie z dostępnymi programami obliczeniowymi i  ich możliwościami praktycznymi

 

Cel praktyczny:

Sprawne korzystanie z pojęć techniki świetlnej. Umiejętność artykułowania problemu zadania oświetleniowego. Wybór możliwych rozwiązań oświetleniowych dla danej aplikacji.

short subject description lack of data
form of classes

Wykłady. Zajęcia komputerowe z programami obliczeniowymi (2-4h)

subject area coverage

Oko i widzenie. Definicja światła.

Podstawowe pojęcia, wielkości i jednostki techniki świetlnej.

Przegląd źródeł światła stosowanych do ogólnych celów oświetleniowych.

Oprawy oświetleniowe -klasyfikacje, budowa, funkcje.

Normy. Przegląd aktualnych norm i przepisów w zakresie techniki świetlnej.

Oświetlenie wnętrz. Biura. Obiekty użyteczności publicznej

Oświetlenie wnętrz. Hotele. Mieszkania

Oświetlenie wnętrz. Muzea. Galerie. Obiekty komercyjne.

Oświetlenie zewnętrzne. Iluminacje.

Rynek oświetleniowy w Polsce. Przegląd producentów.

Proces projektowania oświetlenia.

Komputerowe wspomaganie projektowania oświetlenia. Omówienie programów.

evaluation form egzamin;
literature

•       Wojciech Żagan „Podstawy techniki świetlnej”, OWPW 2014

•       Piotr Pracki „ Projektowanie oświetlenia wnętrz”, OWPW 2011

•       Pr. Zbiorowa PKOś „Technika Świetlna 96”, PKOś 1996

•       Jerzy Bąk „Technika oświetlania”, PWN 1981

•       Jerzy Bąk „Obliczanie oświetlenia ogólnego wnętrz” WNT 1983

•       Wojciech Żagan „Iluminacja obiektów”, OWPW 2003

•       Instrukcja użytkownika programu Relux – www.relux.ch

•       Instrukcja użytkownika programu Dialux – www.dial.de

•       Katalogi branżowe firm oświetleniowych (Candelux, XAL, Osram)

•       Fordergemeinschaft Gutes Licht – tematyczne zeszyty informacyjne 2014 – www.licht.de

•       R. Krupiński „Modelowanie 3D dla potrzeb iluminacji obiektów”, OWPW 2011

•       Wojciech Żagan „ Oprawy oświetleniowe. Kształtowanie rozsyłu strumienia świetlnego i rozkładu luminancji” OWPW 2012

Edward Musiał „Instalacje i oświetlenie elektryczne” skrypt wykładu 1997”

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Ukończony II sem. studiów na kier. Architektura Przestrzeni Kulturowych

preliminary assumptions

Brak

learning outcomes
social competences
descriptioncode

PK _W25

Dobiera usystematyzowane wiadomości z zakresu fizyki światła oraz parametrów fizycznych źródeł świetlnych, stosując rozwiązania iluminacyjne, podświetlające projektowane struktury i przestrzenie kulturowe

A1_W13 A1_W15

PK _W25
skills
descriptioncode

PK _U03

Potrafi świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią właściwą dla wybranej dyscypliny sztuk pięknych

A1_U15 A1_U16

PK _U03

PK _U07

posiada umiejętność zdobywania i analizowania informacji z różnych dziedzin w celu realizacji prac projektowych.

A1_U19

PK _U07
knowledge
descriptioncode

PK _K03

Potrafi zdobywać, gromadzić i świadomie analizować, interpretować niezbędne informacje

A1_K02

PK _K03


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.3 r 30 1 L 30h
L [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9374