ECTS Catalogue

Computer designing support (Auto CAD)

Pedagogue: mgr Joanna Batko

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, realizowane przede wszystkim poprzez wykonywanie poszczególnych ćwiczeń utrwalających nowo poznane narzędzia programu AutoCad i ich pozytywne finalizowanie w wyznaczonym terminie. Weryfikowana jest zatem również obecność studentów na zajęciach. Ocenie podlega także jakość zadań głównych, wykonywanych przez studentów indywidualnie w domu oraz na zajęciach i drukowanych w określony sposób na określonym arkuszu. Kluczowe jest stosowanie wskazanych na zajęciach metod pracy, zapewniających optymalną czytelność i jakość dokumentacji technicznej. Jednym z kryteriów oceny jest również poprawność plików cyfrowych zawierających dokumentację techniczną z poszczególnych zadań/ćwiczeń.

subject description

Celem prowadzenia przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego i sprawnego poruszania się w środowisku programu AutoCad. Założeniem jest, aby student poznał podstawowe i zaawansowane narzędzia oraz funkcje niezbędne do efektywnego projektowania w przestrzeni 2D. Celem jest również zwrócenie uwagi studenta na indywidualne sposoby posługiwania się zaawansowanymi narzędziami i funkcjami dostępnymi w programie AutoCad, w zależności od zaistniałych potrzeb. Nadrzędnym celem przedmiotu jest zwiększenie skuteczności pracy studenta dzięki efektywnemu zastosowaniu programu AutoCad, a także ułatwienie samodzielnego poszukiwania rozwiązań nurtujących problemów realizacyjnych, narzędziowych, czy funkcyjnych podczas wykonywania dokumentacji technicznej w programie AutoCad.

short subject description lack of data
form of classes

Przedmiot realizowany jest zarówno w formie wykładowej, polegającej na prezentacji i omawianiu wybranych narzędzi i funkcji programu, jak i warsztatowej, w której studenci wykonują na miejscu drobne ćwiczenia wprowadzające (układane w kolejności rosnącej pod względem poziomu trudności) oraz bardziej rozbudowane zadania, wymuszające stosowanie złożonych funkcji programu. W trakcie zajęć studenci zadają pytania, które podlegają dyskusji na forum. Omawiane są autentyczne problemy dotyczące wykonywania dokumentacji technicznej w programie AutoCad i ich rozwiązania, mające umożliwić studentom zrozumienie realnego zastosowania zdobywanej na zajęciach wiedzy i umiejętności.

subject area coverage

Tematy poruszane na zajęciach dotyczą wybranych pod kątem kierunku studiów zaawansowanych narzędzi i stylów pracy w programie AutoCad. Ćwiczenia dotyczą zagadnień, funkcji i narzędzi programu AutoCad, które będą w realny sposób wykorzystywane przez studentów w pracy zarówno na studiach, jak i w pracy komercyjnej, zwiększając tym samym skuteczność i samodzielność przyszłych absolwentów - projektantów.

evaluation form credit with grading;
literature

1. Czepiel Józef, AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 2D, Politechnika Śląska, 2011

2. Jaskulski Andrzej, AutoCAD 2016/LT2016/360+ Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015

3. George O. Head, Jan Doster Head, AutoCAD. 1000 sztuczek i chwytów, Helion, 1997

4. Pikoń Andrzej, AutoCAD 2017 PL. Pierwsze kroki, Helion

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak praktyk

entry requirements
formal requirements

Zaliczony z pozytywną oceną trzeci semestr na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych.

preliminary assumptions

Student powinien posiadać podstawowe umiejętności poruszania się w środowisku Windows. Aby realizować poszczególne etapy pracy w programie AutoCad, w kontekście wspomagania projektowania architektury wnętrz, wymagane są podstawy z zakresu rysunku technicznego, geometrii wykreślnej i budownictwa.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

ROZUMIE POTRZEBĘ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

AW-K01 A1-K01

UMIE ZDOBYWAĆ, GROMADZIĆ I ŚWIADOMY SPOSÓB ANALIZOWAĆ I INTERPRETOWAĆ INFORMACJE

AW-K03 A1-K02
skills
descriptioncode

POSIADA UMIEJĘTNOŚĆ EDYCJI PROJEKTU RÓŻNYMI TECHNIKAMI, W TYM Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD, Z DBAŁOŚCIĄ O CZYTELNOŚĆ PRZEKAZU

AW-U15 A1-U19 A1-U20
knowledge
descriptioncode

POSIADA PODSTAWOWĄ WIEDZĘ O METODACH EDYCJI PROJEKTU I TECHNIKACH MODELOWANIA UŻYWANYCH W REALIZACJI ORAZ DOKUMENTACJI PRAC PROJEKTOWYCH

 

 

AW-W08 A1-W10


POSIADA PODSTAWOWĄ WIEDZĘ DOTYCZĄCĄ ŚRODKÓW EKSPRESJI I WARSZTATU WYBRANYCH KIERUNKÓW DYSCYPLINY SZTUK PIĘKNYCH

 

AW-W07 A1-W10


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.4 r 30 1 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9385