ECTS Catalogue

Spatial Forms

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Uczestnictwo i praca na ćwiczeniach. Wykonanie i oddanie wydanych zadań, a w nich atrakcyjność i logika formy, poprawność merytoryczna i atrakcyjność graficzna dokumentacji. Perfekcja wykonania modelu.

subject description

Zajęcia są prowadzone w formie ćwiczeń polegających na budowaniu modeli materialnych i wirtualnych 3D obiektów o określonej / często abstrakcyjnej / funkcji, która realizuje się w rozpoznanym przez studenta środowisku oddziaływań fizycznych i estetycznych.

short subject description lack of data
form of classes

Ćwiczenia projektowe uzupełnione wykładem, prace modelarskie.

subject area coverage

Stabilność struktur – zadanie-Zaprojektować strukturę przestrzenną, która podparta o podłoże 50 x 50 cm przeniesie ciężar ok. 0.5 kG. Jako elementów struktury należy użyć bambusowych prętów dł. 300mm fi 3mm oraz mocnej nici.

 

Odkształcenia sprężyste struktur pod wpływem obciążenia –zadnie-

Zaprojektować konstrukcje z drewna stabilizującą kamień o przybliżonej wadze 5 kG nad podłożem w taki sposób, aby jej główny element / pojedynczy , lub zwielokrotniony /podpierający kamień był zginany, skręcany, lub skręcany z równoczesnym zginaniem i ulegał czytelnemu odkształceniu sprężystemu.

Struktura warstwowa – zadanie – W prostopadłościanie o wym. 450x320x35 zbudowanym
z ułożonych naprzemiennie warstw materiałów /np. sklejki brzozowej/ dokonać ingerencji na jego powierzchni, tworząc relief zagłębiając się do 10mm w materiale.

evaluation form lack of data
literature

Frank, Otto Sigel – Forma i struktura w architekturze
John Reed – Struktura a przemysł
Filozoficzne i estetyczne inspiracje w fizyce – niewerbalne źródła poznania naukowego -Jerzy Wojtkowiak- https://maes-online.com/api/files/view/6641.pdf
"Oblicza fizyki - między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury" | Gazeta Uniwersytecka http://gazeta.us.edu.pl/node/228671
Fascynacja fizyką? Tak, ale... http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1499&catid=288&Itemid=30

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Ukończony II sem. Studiów

preliminary assumptions

Wyszczególniona problematyka bazuje na programach wykładów z podstaw konstrukcji, mechaniki, materiałoznawstwa i technik wytwarzania, ergonomii, geometrii wykreślnej, rysunku technicznego jak również historii sztuki, architektury. Odwołuje się do nich w zakresie realizowanych ćwiczeń, oraz opiera się na wiedzy i zdolnościach wykształconych w pracowniach rysunku, malarstwa i rzeźby.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Jest zdolny do elastycznego myślenia, adaptowania sie do nowych, zmieniających się okoliczności

A1_U17 A1_U21 A1_U20
skills
descriptioncode

Decyduje i uzasadnia decyzje projektowe samodzielnie.
Posiada doświadczenie w realizowaniu prac projektowych opartych o wyobraźnie, intuicję, emocjonalność w połączeniu z racjonalną analizą.
Posiada umiejętności edycji projektu różnymi technikami, w tym z wykorzystaniem cad, z dbałością o czytelność przekazu

A1_U17 A1_U21 A1_U20
knowledge
descriptioncode

Zna metody geometrycznego odwzorowywania figur płaskich, form przestrzennych i strukturalnych na płaszczyźnie.
Ma elementarną wiedzę w zakresie konstrukcji budowlanych i rozumie konsekwencje stosowania określonych struktur konstrukcyjnych

A1_W10 A1_W15


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.4 r 60 6 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9387