ECTS Catalogue

Prototyping 3

Pedagogue: mgr Jakub Ossendowski

Field Description
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

zaliczenie na podstawie frekwencji i wykonanych ćwiczeń

subject description

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dostępnymi technologiami prototypowania,

(techniki meblarskie, technologia drewna, podstawa obróbki metalu, podstawy odlewania, techniki modelowania.)

short subject description

technologia prototypowania

form of classes

ćwiczenia

subject area coverage

charakterystyka gatunków drewna i ich obróbka, drewno i drewnopochodne jako materiał meblarski, techniki meblarskie,

obsługa narzędzi ręcznych i elektronarzędzi.

techniki modelarskie, prototypy, formy jednorazowe, formy silikonowe, odlewanie, obróbka metali.

evaluation form zaliczenie;
literature

'Stolarstwo'- Janusz Prażmo wyd. szkolne i pedagogiczne , "Technologia meblarstwa" - Włodzimierz Prządka wyd. szkolne i pedagogiczne ,

"Meble jako przedmioty użytkowe" - Janusz Krawczyk wyd. UMK, "Tajemnice antyków – Renowacja mebli " Xavier Dyèvre wyd. Arkady

 

Romeyn B. Hough. The Woodbook wyd. Taschen

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

n.d.

entry requirements
formal requirements

Zaliczony semestr II

preliminary assumptions

stanowiskowe szkolenie BHP, obsługa suwmiarki.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje

W1-K03, A1-K02
skills
descriptioncode

umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu artystycznego wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych
posiada umiejętność przeprowadzania prostych eksperymentów formalnych i technologicznych oraz analizy ich wyników w celu wypracowania i weryfikowania decyzji projektowych w wybranych obszarach sztuk projektowych

 

W1-U05, A1-U15/A1-U16, W1-U10, A1-U19
knowledge
descriptioncode

posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania używanych w realizacji oraz dokumentacji prac projektowych;
posiada podstawową wiedzę o związkach formy z funkcją i z wybraną technologią wytwarzania

 

W1-W07, A1-W10; W1-W04, A1-W10


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.4 r 15 1 Exercises 15h
Exercises [Z]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9396