ECTS Catalogue

Sculptural-architectural forms

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Marta Branicka

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Metoda: Zaliczenie z oceną

Kryteria oceny:

Udokumentowana praca projektowa
Kreatywność
Sprawność realizacji
Min. 80% frekwencja

subject description

Cel poznawczy: Wiedza jak wyodrębnić cechy formy, uwzględnić je w projekcie i w realizacji, świadomość związku formy z technologią i materiałem. Znajomość różnych źródeł inspiracji.

Cel kształcący: Umiejętność projektowania i realizowania formy w związku z technologią i materiałem. Sprawność zorganizowania sobie podstawowego warsztatu do modelowania, wariantowania i modyfikowania rozwiązań.

Cel praktyczny: Samodzielność w podejmowaniu decyzji związanych z formą, analizowanie doświadczeń i umiejętnośc rozwoju koncepcji z uwzględnieniem własnej wrażliwości i wyobraźni

short subject description

Rzeźba. Obiekt, zdarzenie, sytuacja przestrzenna.

Forma. Określenie cech Formy, wyodrębnienie ich i modyfikowanie.

Modelowanie. Kontrolowanie formy w projekcie i realizacji.

Inspiracja. Szerokie spektrum inspiracji dla formy w naturze, technologii, koncepcjach artystycznych.

Technologia. Wiązanie charakteru formy z cechami materiału, sposobem kształtowania i technologią.

Projektowanie. Nacisk na konceptualne źródła definicji formy.

Funkcja. Obiekt rzeźbiarski jako integralny element estetycznej, funkcjonalnej i organizacyjnej całości.

form of classes lack of data
subject area coverage

Formalne, materiałowe, technologiczne i strukturalne uwarunkowania obiektu rzeźbiarskiego.

Działania rzeźbiarskie jako funkcja chwili, skali, organizacji przestrzeni.

Miedzy funkcją, a kreacją.

evaluation form lack of data
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

PK _K03 Podejmuje działania samodzielnie, niezależnie od zmiennych
warunków pracy i ograniczonego dostępu do potrzebnych
informacji.

A2_K02
skills
descriptioncode

PK _U01 Cechuje się dojrzałą postawą twórczą, umożliwiającą
realizację własnych koncepcji projektowych i artystycznych.
PK _U05 Potrafi świadomie i niezależnie realizować zamierzenia
projektowe i artystyczne, wykorzystując intuicję i
wyobraźnię. wzory i paradygmaty, stanowiące podstawę
twórczej kreacji. W projektowaniu, rewitalizacji obiektów w
krajobrazie kulturowym.
PK _U06 Posiada umiejętność poszerzania i doskonalenia warsztatu
artystyczno – projektowego.
PK _K03 Podejmuje działania samodzielnie, niezależnie od zmiennych
warunków pracy i ograniczonego dostępu do potrzebnych
informacji.

A2_U11 A2_U17 A2_U16 A2_K02
knowledge
descriptioncode

PK _W05 Dobiera sposoby edycji projektu zgodnie z technikami
modelowania niezbędnymi w dokumentowaniu prac
projektowych

A2_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.5 (en)d 60 5 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9413