ECTS Catalogue

Designing Workshop

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka

Field Description
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą do zaliczenia jest udokumentowany udział w warsztatach.

subject description

 Treść warsztatów projektowo -badawczych ogłaszają wykładowcy. Studenci deklarują  uczestnictwo w wybranych warsztatach. 

short subject description lack of data
form of classes

Realizacja zależy od założeń prowadzącego warsztaty. Najczęściej jest to zadanie projektowe, modelowanie warsztatowe lub komputerowe, analiza zagadnień z obszaru sztuk projektowych.

subject area coverage

Temat określa prowadzący warsztaty

evaluation form zaliczenie;
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Zaliczenie pierwszego roku studiów

preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

Posiada rozwiniętą umiejętność wyrażania rzeczowych, wyważonych sądów w krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk.  

PK_K08, A2_K04
skills
descriptioncode

Posiada umiejętność poszerzania i doskonalenia warsztatu artystyczno-projektowego 

PK_U06, A2_U16
knowledge
descriptioncode

Dobiera sposoby edycji projektu zgodnie z technikami modelowania niezbędnymi w modelowaniu prac projektowych.

PK_W05, A2_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.5 r 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9414