ECTS Catalogue

Basics of Organisation of Public Space

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Jan Sikora

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie odbywa się na podstawie osiągnięcia przez studenta - w minimalnym akceptowanym stopniu - każdego zzałożonych
efektów kształcenia.
Student osiąga powyższe efekty poprzez realizację przygotowanych przez prowadzącego zadań projektowych (zgodnie z
ich założeniami), które zostały przedstawione jako opracowanie wymagane w danym semestrze. Semestr podzielony został
na zadania klauzurowe. Ich opracowanie składa się na ocenę cząstkową, która jest częścią składową zaliczenia końcowosemestralnego.
Przedstawieniu danego zakresu towarzyszą wystąpienia i prezentacje multimedialne. Kluczowym aspektem jest także
systematyczne uczęszczanie w zajęciach w sposób aktywny, udział w dyskusjach oraz kreatywne reagowanie
na przedstawione przez prowadzącego problemy

subject description

The studio's program and its tasks focus on the human relationship with the surrounding space. Activities are embedded in a
cultural and social context. The tasks and problems are based on a logical and coherent design process. We deal with issues
related to real spaces and people who use them. Inspiration is transformation and its dynamics (or lack thereof), which is
noticed in Polish and foreign cities and places. Often our partners, such as the FRAG association, the Common Town, Gonio,
Rustavi in Georgia, Nigeria or Gdańsk, are the source of the issues being developed for us. The project process involves
specialists who support interdisciplinary project activities. The activities are based on the idea of sustainable design by
introducing, among others, aspect of socializing the design process and taking into account the planning and time horizon of
the studies. We are open to external cooperation, characterized by dialogue and openness to multidimensionality and
interdisciplinary design issues. Among the interests of the studio are also competitions and work for the culture and support of
the local cultural landscape and identity.

short subject description

We deal with issues related to real spaces and people who use them.
We are open to external cooperation, characterized by dialogue and openness to multidimensionality and interdisciplinary
design issues. Among the interests of the studio are also competitions and work for the culture and support of the local
cultural landscape and identity.

form of classes lack of data
subject area coverage

Designing public space - from public squares, through pocket parks, squares, boulevards and other spaces
urban areas by, among cultural objects such as media and cultural institutions. The work focuses on topics that give the
possibility of a balanced response embedded in the local context. On the answer - depending on the move
issues and the chosen design path - they consist of details, small architecture objects and architectural scale objects.
Possible implementation of competition topics - national and international - for the course.

evaluation form egzamin; zaliczenie;
literature

WYMAGANA:

Pallasmaa Juhani, Architektura i zmysły, Kraków 2012,
ISBN: 978-83-63786-01-4
Pallasmaa Juhani, Myśląca Dłoń, Kraków 2015,

ISBN: 978-83-63786-08-3
Kich Wilfried, Style w architekturze, Warszawa 1996,
ISBN: 83-7129-288-0
Hutchinson Edward, Drawing for Landscape Architecture, London 2011,
ISBN: 978-0-500-34271-8
Form Follows Freedom, Kraków 2015,
ISBN: 978-83-63-463-36-6
The Architects Sketchbooks, London 2011,
ISBN: 978-0-500-34268-8

REKOMENDOWANA:
Herbert Zbigniew, Barbażyńca w Ogrodzie, Warszawa 2004,
ISBN: 83-917979-9-6
Szreder Kuba, ABC Projektariatu, Warszawa 2016,
ISBN: 978-83-62418-52-7

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

Opracowuje harmonogramy realizacyjne własnych działań
projektowych, wykazuje się motywacją osiągnięcia
najlepszego efektu ostatecznego

PK _K02 A1_K02
skills
descriptioncode

Posiada umiejętność pracy w zespole oraz zdolność
komunikowania się z ekspertami z innych dziedzin

PK _U12 A1_U18

Potrafi rozpoznać i określić warunki związane z tożsamością
miejsca

PK _U09 A1_U19
knowledge
descriptioncode

Posiada wiedzę o prawidłowej realizacji procesu projektowego
od założeń koncepcyjnych poprzez dokumentację do realizacji
dzieła, mającego cechy indywidualne

PK _W06 A1_W10

Zna i rozumie zasady postrzegania zjawisk perspektywy,
iluzji, reguły wzajemnego oddziaływania barw i form
architektonicznych

PK _W14 A1_W11 A1_W12


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.5 (en)d 60 8 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9429