ECTS Catalogue

Selected Issues of Architecture

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski

Field Description
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie kolokwium pisemnego (na zakończenie każdego semestru) w formie test faktograficznego, dotyczącego odnośnej problematyki (na podstawie projekcji, komentarzy oraz rekomendowanych tekstów).

subject description

Wykłady dotyczą zagadnień architektury prezentowanej bądź reprezentowanej w filmach (dokumentalnych i fabularnych).

short subject description lack of data
form of classes

Spotkania ogniskują się wokół projekcji filmów, w których architektura prezentowana bądź reprezentowana jest głównym bądź jednym z wiodących tematów, zaś sztafaż architektoniczny odgrywa w nich istotna rolę. Fenomen przestrzeni architektonicznej filmowanej, fotografowanej, transformowanej w ruchomych obrazach stanie się punktem wyjścia zarówno do omówienia kontekstu historyczno-architektonicznego powstałych filmów, jak również pretekstem do analiz oraz interpretacji filmowych (i nie tylko) sposobów widzenia architektury.

subject area coverage

Analizowane filmy: m.in.

1. „Dwaj ludzie z szafą”, reż. Roman Polański, 1958, 14 min


2. „Á propos Nicei”, reż. Jean Vigo, 1930, 21 min

3. „Berlin- symfonia wielkiego miasta”, reż. Walter Ruttmann, 1927, 74 min 

4. „Królik po berlińsku”, reż. Bartek Konopka, 2009, 51 min

5. „Człowiek z kamerą”, reż, Dziga Viertov, 1929, 68 min 

6. „Blokada”, reż. Siergij Łoznica, 2006, 52 min

7. „Dwugłowy smok”, reż. Jadwiga Kocur, 2006, 35 min 

„Porwanie Europy. Historia warszawskiego 20-lecia międzywojennego”, reż. Jadwiga Kocur, 2009, 40 min

8. „Poème Eléctronique”, reż. Le Corbusier, Edgard Varese, 1958, 8 min

„Dom”, reż. Walerian Borowczyk, Jan Lenica, 1958, 11 min

„Tango”, reż. Zbigniew Rybczyński, 1980, 8 min

„Oj! Nie mogę się zatrzymać”, reż. Zbigniew Rybczyński, 1975, 10 min

9. „Koyaanisqatsi”, reż. Godfrey Reggio, 1983, 87 min

 

 

evaluation form credit with grading;
literature

Helman Alicja, Pitrus Andrzej, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008;

Habdas Marta, Przestrzeń jako film – architektura w perspektywie badań nad audiowizualnością, „Przegląd Kulturoznawczy” 2013, nr 3 (17), s. 234-247
http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/Przeglad-Kulturoznawczy-2013/Numer-3-17-2013/art/2347/

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student wyrabia krytyczny umysł oraz ćwiczy umiejętność analitycznego myślenia, potrafi posługiwać się materiałami źródłowymi (literatura, bazy danych, Internet) w celu gromadzenia informacji niezbędnych do pracy zawodowej. Ma świadomość roli społecznej architekta, rozumiejąc formy i znaczenie architektury, posiada kompetencje do popularyzacji zagadnień architektonicznych w społeczeństwie

K_K01 K_K06
skills
descriptioncode

Student potrafi przełożyć zdobytą wiedzę na umiejętność operowania formami architektury jako inspiracją twórczą, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować je oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie. Potrafi określić znaczenie wybitnych realizacji dla rozwoju architektury, m.in. jako źródło wzorców dla współczesnego architekta.

K_U01 K_U12
knowledge
descriptioncode

Student ma świadomość ciągłości procesu rozwojowego architektury oraz określa kontekst kulturowy jej funkcjonowania. Posiada uporządkowaną wiedzę na temat zjawisk stylistycznych architektury, zna najważniejsze realizacje i nazwiska czołowych architektów.

K_W03 K_W04


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.6 r 30 1 L 30h
L [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9431