ECTS Catalogue

Basics of painting

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Jacek Kornacki
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Credit with grade. Artistic quality and value of submitted works forms the basis of marking as does attendance and tutorial participation, progress made, completion of course objectives, general attitude to the subject matter of the module.

subject description

Aims:
- development and instilling of a creative attitude in students that is informed by the basic knowledge of modalities of completing a painting
- acquisition and furthering of knowledge and painting workshop skills, means of expression, and technological aspects of painting
- development of awareness of the interrelated character of arts and other aspects of modern life as well of an alertness to the relationship between theory and practice of creative endeavours
- development of ability to make informed, individual decisions and choices regarding one’s creative work, also in the course on an ongoing project; development of ability to individually and knowledgably formulate and identify ideas and solve issues in the area of painting
- development of ability to skilfully employ tools, techniques and technology of an artist’s workshop in the process of completing and implementing student’s own works and ideas
- development of ability to adopt a cooperative and integrative approach to group-projects and undertakings
- development of ability to employ imagination, creative intuition and emotions; development of a critical and self-critical approach

short subject description

Student powinien posiąść i doskonalić podstawowe umiejętności warsztatowe z zakresu malarstwa. Celem zajęć jest kształtowanie indywidualnych postaw twórczych poprzez zachęcanie do własnych poszukiwań , zdobywania nowych doświadczeń, poszerzania swojej artystycznej świadomości oraz kształtowanie umiejętności stosowania różnorodnych technik w malarstwie w oparciu o podstawową wiedzę z obszaru sztuki i kultury.

form of classes

Discussions, tutorials, projects, assignments

subject area coverage

Exercises and assignments based on a study and practice of still-life and model works. Problem-based exercises and assignments. Individual projects.

evaluation form credit with grading;
literature

1. Arnheim Rudolf ,,Sztuka i percepcja wzrokowa”,Słowo/obraz terytoria, 2005
2. Rzepińska Maria ,,Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego”, Arkady 1989
3. Cage John ''Kolor i kultura'', Universitas, 2002
4. Poprzędzka Maria ''Inne obrazy; oko. widzenie, sztuka; od Albertiego do Duchampa'' Słowo/obraz terytoria, 2009
5. Poprzędzka Maria '' Galeria. Sztuka patrzenia.'' Stentor, 2003

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Outdoor fieldwork after completion of 1st year. Where possible, these will correspond to different studios at the Academy.

entry requirements
formal requirements

Students are expected to have passed the Academy’s entrance examination.

preliminary assumptions

Students are expected to have a basic knowledge and understanding of the subject and corresponding terminology.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Jest zdolny do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych, zmieniających się okoliczności A1-K03

PK_K04
skills
descriptioncode

Potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w świadomie wybranych dyscyplinach sztuki, posługując się intuicją , emocjonalnością, wyobraźnią i wiedzą A1-U14

Potrafi świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią właściwą dla wybranej dyscypliny sztuk pięknych A1-U15, A1-U16

PK_U01 PK_U03
knowledge
descriptioncode

Posiada wiedzę pozwalająca projektować formy i struktury architektoniczno- krajobrazowe z udziałem pokrewnych dziedzin sztuki A1_W10

PK_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.6 (en)d 60 5 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9443