ECTS Catalogue

Outdoor Drawing

Pedagogue: dr Mikołaj Harmoza

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish; francuski;
method of learning outcomes verification

Obecność na zajęciach, systematyczność pracy, jakość techniczna i artystyczna powstających rysunków, progres,zaangażowanie w pracę, kreatywność, umiejętność realizacji pomysłu począwszy od szkicu koncepcyjnego aż do końcowych rozwiązań rysunkowych. Umiejętność myślenia indywidualnego, znajdowania wlasnych rozwiązań, wiedz praktyczna związana z rysunkiem, perspektywą, obrazowaniem.

subject description

Zajęcia praktyczne z rysunku klasycznego. Zajęcia polegają na kształtowaniu praktycznych umiejętności rysunkowych przydatnych w procesie projektowania. Rysujemy manualnie z wykorzystaniem technik cyfrowych. Zdobywamy wiedzę praktyczną związaną z rysunkiem i kompozycją .Zajęcia odbywają się w salach oraz w plenerze. Część zadań polega na rysowaniu z natury, inne zaś wymagają odpowiedzi na zadany wcześniej temat w procesie zbliżonym  do projektowego.

short subject description

Zajęcia praktyczne z rysunku klasycznego w plenerze oraz w pracowni. Rysunek z natury z wykorzystaniem technik cyfrowych, zadania rysunkowe kształtujące widzenie plastyczne oraz praktyczne wykorzystanie rysunku.

form of classes

Cwiczenia praktyczne, realizacje zadań, kształtowanie umiejętności manualnych poprzez rysunek z natury oraz rysunek temetyczny według zadań.

subject area coverage

Rysunek z natury( architektura, perspektywa,postac, rysunek w plenerze ) zadania tematyczne.

evaluation form credit with grading;
literature

Tematyczna literatura uzupelniajaca dotycząca technik oraz wiedzy teoretycznej.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

możliwe plenery, (według zapotrzebowania)

entry requirements
formal requirements

zaliczenie 1.semestru

preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu sztuk pięknych , wykorzystywać ją umiejętnie w podejmowanych zadaniach oraz posiadać podstawowe umiejętności w zakresie

technik rysunkowych.

Powinien również wykazać się zaangażowaniem skutkującym progresem stosownym do umiejętności. 

A1-K01, A1-K03,
skills
descriptioncode

Potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranych dyscyplinach sztuki , świadomie wykorzystując swoją intuicję, emocjonalność, wyobraźnię oraz wiedzę.

posiada podstawowe umiejętności warsztatowe umożliwiające realizację własnych koncepcji artystycznych w wybranych kierunkach dyscypliny sztuk pięknych.

 

W1- U01, A1- U14, W1- U12, A1-U19, W1-05 A1- U15, A1-U16
knowledge
descriptioncode

posiada podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i warsztatu wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych.

W1-W06, A1-W10


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Cultural Spaces Architecture s.2 r 60 2 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9455