ECTS Catalogue

Stage Design

Pedagogue: dr Katarzyna Zawistowska
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Grażyna Kilarska

Field Description
type of classes Design studio;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification
subject description
short subject description lack of data
form of classes
subject area coverage
evaluation form credit with grading;
literature

Literatura podstawowa:

Boucher Francois, Historia mody, Arkady Brown
John Russell (red.), Historia teatru, Warszawa 1999
Gutkowska-Rychlewska Maria, Historia ubiorów, Ossolineum, 1968
Nicoll Allerdice, Historia dramatu, PIW 1959
Pavis Patrice, Słownik terminów teatralnych, Ossolineum, 1993
Raszewski Zbigniew, Krótka historia teatru polskiego, PIW, 1977
Strzelecki Zenobiusz, Konwencje scenograficzne, Arkady, 1973

 

Literatura obowiązująca w II semestrze:

-tekst dramatu/prozy aktualnie opracowywanego na zajęciach

Braun Kazimierz, Przestrzeń teatralna, PWN 1982

Limon Jerzy, Miedzy niebem a sceną. Przestrzeń i czas w teatrze, Słowo/ obraz terytoria

Obracaj Piotr,Sztuka teatru a ewolucja architektury scenicznej: od wzorów ateńskich po światową standaryzację włoskiej sceny barokowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2007

Żurowski Andrzej, Teatr na skrzyżowaniu, czyli siły i środki sceny europejskiej na przełomie XX i XXI wieku, Tower Press, Gdańsk 2003


dla zainteresowanych:
-czasopisma związane z teatrem: Teatr, Didaskalia, Notatnik teatralny, Scena, Dialog

-wydawnictwa albumowe dotyczące historii i współczesności teatru

-dokumentacje filmowe spektakli

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements
preliminary assumptions
learning outcomes
social competences
descriptioncode

_posiada umiejętność świadomego kształtowania własnego poglądu

AW2-K02 // A2-K02

_jest zdolny do integracji nabytej wiedzy i doświadczenia umożliwiającej podejmowanie działań w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji

AW2-K03 // A2-K02
skills
descriptioncode

_potrafi definiować i rozwiązywać złożone problemy projektowe w zakresie projektowania scenografii 

AW2_U02 // A2-U12

_potrafi świadomie i niezależnie realizować prace projektowe i artystyczne, łącząc wykorzystanie wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz analizy racjonalnej, w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. 

AW2-U04 // A2-U17

_posiada umiejętność świadomego wykorzystywania właściwości materiałów i zastosowania elementów techniki scenicznej w procesie tworzenia scenografii, angażując różne zmysły w odbiór spektaklu.

AW2-U05 // A2-U16
knowledge
descriptioncode

_dysponuje wiedzą o teoretycznych i kulturowych uwarunkowaniach projektowania dla teatru i potrafi tę wiedzę wykorzystać przy realizacji projektów scenograficznych.

AW2_W13 // A2-W10 A2-W11

_posiada znajomość charakterystyki świetlnej istotnej dla planowanych aranżacji sceny oraz wiadomości na temat parametrów fizycznych różnorodnych źródeł światła używanych w teatrze. 

AW2-W20 // A2-W11


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Interior Design s.2 (en)d 120 7 Exercises 120h
Exercises [E]
Exercises [Z]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9662