ECTS Catalogue

Social Psychology

Pedagogue: mgr Marta Dopierała

Field Description
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawę oceny stanowi opanowanie materiału dydaktycznego, oraz  obecność i aktywność studenta podczas zajęć.

subject description

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami psychologii społecznej, psychologii poznawczej oraz psychologii emocji ze szczególnym wskazaniem na jej praktyczne zastosowanie w codziennym  życiu i praktyce zawodowej.

 

Treści ujęte w programie obejmują przede wszystkim pracę własną w oparciu o doświadczenie procesów indywidualnych oraz  grupowych w trakcie opracowywania poszczególnych zagadnień.

Efektem aktywnego uczestnictwa w zajęciach będzie nabycie większej świadomości siebie, swoich postaw, wpływu wywieranego na innych ludzi, kompetencji komunikacyjnych, świadomości własnej ekspresji i jej znaczeń dla otoczenia (autoprezentacja).

short subject description

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami psychologii społecznej, oraz psychologii emocji ze szczególnym wskazaniem na jej praktyczne zastosowanie w codziennym  życiu i praktyce zawodowej. Studenci zgłębią zagadnienia związane z rozwojem postawy twórczej oraz poznają techniki kreatywnego myślenia.

form of classes
subject area coverage
  1. Uwarunkowania społeczne człowieka

- Grupa społeczna i jej znaczenie.

- Postawy i uprzedzenia.

- Konformizm : czy większość ma rację?

- Wybrane problemy psychologii społecznej

(eksperyment S.Milgrama, zjawisko obojętnego przechodnia, stereotypy i uprzedzenia)

 

2.Komunikacja i autoprezentacja

- Komunikacja werbalna i niewerbalna.

- Doskonalenie technik komunikacji interpersonalnej.

- Autoprezentacja : czy można się tego nauczyć.

- Kontrolowanie sposobu w jaki widzą nas inni.

 

3.Postawa twórcza i kreatywność

- Czy można się jej nauczyć?

- Pobudzanie postawy twórczej

- Zmiana schematów myślowych jako bodziec innowacyjności

- Techniki kreatywnego myślenia

 

4.Psychologia emocji

- Stres i interpretowanie jego objawów

- Rola niepewności w powstawaniu lęku

- Subiektywne stany emocjonalne a obiektywna rzeczywistość

evaluation form egzamin;
literature

Nęcka E. Psychologia twórczości.

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich.

Zygmunt Freud, Kultura jako źródło cierpień

Aronson E., Psychologia społeczna. Serce i umysł.

Elliot Aronson, Człowiek Istota społeczna Wybór tekstów.

Donald Winnicot, Bawienie się. Twórcza aktywność i poszukiwanie self.

Gambarelli, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie

Steve Jobs, Sztuka prezentacji. Jak świetnie wypaść przed każdą publicznością

Donald A. Norman, Wzornictwo i emocje, Dlaczego kochamy niektóre rzeczy.

Stephen Bowkett, Wyobraż sobie, że… - ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions

brak

learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Design s.1 r 30 2 L 30h
L [E]
L [Z]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9698