ECTS Catalogue

Technology of Painting and Drawing

Pedagogue: mgr Tomasz Kucharski

Field Description
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocena zajęć jest wystawiana na podstawie wykonanych prac zgodnie z wytyczonymi ramami technologicznymi przez prowadzącego.

Pod uwagę brane są następujące kryteria:

Zgodność z zadanym tematem.
Prawidłowe zastosowanie wybranej techniki.
Staranność wykonania.
Obecność na zajęciach.

subject description

Celem zajęć jest możliwie szerokie przedstawienie technik z zakresu malarstwa sztalugowego. Mają wyczulić studentów na staranne i technologicznie poprawne budowanie swoich prac.
Studenci przygotowują podobrazia – deski i płótna odpowiednio je klejąc i gruntując.
Studenci poznają podstawy technik malarskich. Omawiane są podstawowe techniki oraz materiały. Studenci samodzielnie przygotowują podłoża oraz wykonują prace. Zakres technik obejmuje malarstwo temperowe wraz ze złoceniem oraz technikę mieszaną (temperowo-olejno-żywiczną) na podstawie warstwowego malarstwa XVIIw. Szczególny nacisk kładziony jest na kolejność nakładanych warstw.
W ramach zajęć omawiane są różne materiały, media, podobrazia, spoiwa, rozpuszczalniki oraz wypełniacze. Omawiane są również współczesne zamienniki i media pozwalające uzyskać podobne efekty.
Studenci nabywają cennego doświadczenia z historycznymi technikami tak by mogli samodzielnie i świadomie podejmować decyzje o włączaniu lub eliminowaniu poszczególnych rozwiązań w swoich pracach.

short subject description

Zajęcia z podstaw technik tempery, złocenia oraz warstwowej techniki olejno-żywicznej.

form of classes

Tempera:

 • Omówienie podstaw malarstwa temperowego.
 • Przygotowanie projektu
 • Klejenie oraz gruntowanie deski pod malarstwo temperowe oraz złocenie.
 • Naniesienie szkicu ma deskę.
 • Złocenie
 • Przygotowanie medium temperowego.
 • Malowanie techniką temperową.

Technika mieszana:

 • Omówienie podstaw techniki:
 • Przygotowanie projektu
 • Przygotowanie płótna i gruntowanie
 • Monochromatyczna podmalówka temperą
 • Wprowadzenie naprzemiennych laserunków
 • Wprowadzenie najjaśniejszych świateł i ewentualne laserunki.

 

 

subject area coverage

Sporządzanie podobrazi

Technika malarstwa temperowego

Złocenie

Technika mieszana olejno-żywiczna

evaluation form credit with grading;
literature

Rysunek:

„Techniki rysunku” Karel Teissig, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982

„HISTORIA RYSUNKU od Altamiry do Picassa”, Terisio Pignatti wyd. Arkady, Warszawa 2006

„Anatomia dla artysty”, Jeno Barcsay, wyd. Ossolineum, 1988

„DRAWING COURSE” Charles Bargue and Jean-Léon Gérôme, ACR Edition, 2017

“Ocнoвы yчeбного академического рисунка” Николан Ли, ЭКСМО, Москва 2010

Malarstwo:

„Materiały malarskie i ich zastosowanie” Max Doerner, Wyd. Arkady, Warszawa 2017

„Rzecz o malarstwie” Cennini Cenini”, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1955

„Techniki malarskie, Władysław Ślesiński, spoiwa organiczne”, Wyd. Arkady, 1984

„Techniki malarskie”, Ludvik Losos, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1991

„Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych” Teofil Prezbiter, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 1998

„IKONA Podręcznik malarstwa ikonowego i ściennego”, Adrian Hart, Wyd. Jedność, Kielce 2015

“PRACTICAL TREATISE on PAINTING in OIL-COLOURS”, Thomas Bardwell, London 1795, darmowy PDF

lub reprint papierowy 2018

Uzupełnienie:

„KOLOR Kurs dla artystów I projektantów”, David Hornung, Wyd. Universitas, Kraków 2009

„Sztuka barwy”, Johannes Itten, Wyd. d2d, Kraków 2015

„Ikonologia”, Cesare Ripa, wyd. Universitas, Kraków 1998

„HERMENEIA czyki objaśnienie sztuki malarskiej” Dionizjusz z Furny, Wyd. UJ, Kraków 2011

„Słownik symboli” Juan Eduardo Cirlot Wyd. Znak, Krakw 2006

„LEONARDO DA VINCI TRAKTAT O MALARSTWIE”, Maria Rzepińska, Wyd. Ossolineum, 1984

„Człowiek i sztuka”, Henryk Kiereś, Pol. Tow. Tomasza z Akwinu, Lublin 2006

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Zdany egzamin wstępny

preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.3 r 30 1 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9784