ECTS Catalogue

Technology of Painting and Drawing

Pedagogue: mgr Tomasz Kucharski

Field Description
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocena zajęć jest wystawiana na podstawie wykonanych prac zgodnie z wytyczonymi ramami technologicznymi przez prowadzącego.

Pod uwagę brane są następujące kryteria:

Zgodność z zadanym tematem.
Prawidłowe zastosowanie wybranej techniki.
Staranność wykonania.
Obecność na zajęciach.

subject description

Celem zajęć jest możliwie szerokie przedstawienie technik z zakresu malarstwa sztalugowego. Mają wyczulić studentów na staranne i technologicznie poprawne budowanie swoich prac.
Studenci przygotowują podobrazia – deski i płótna odpowiednio je klejąc i gruntując.
Studenci poznają podstawy technik malarskich. Omawiane są podstawowe techniki oraz materiały. Studenci samodzielnie przygotowują podłoża oraz wykonują prace. Zakres technik obejmuje malarstwo temperowe wraz ze złoceniem oraz technikę mieszaną (temperowo-olejno-żywiczną) na podstawie warstwowego malarstwa XVIIw. Szczególny nacisk kładziony jest na kolejność nakładanych warstw.
W ramach zajęć omawiane są różne materiały, media, podobrazia, spoiwa, rozpuszczalniki oraz wypełniacze. Omawiane są również współczesne zamienniki i media pozwalające uzyskać podobne efekty.
Studenci nabywają cennego doświadczenia z historycznymi technikami tak by mogli samodzielnie i świadomie podejmować decyzje o włączaniu lub eliminowaniu poszczególnych rozwiązań w swoich pracach.

short subject description

Zajęcia z podstaw technik tempery, złocenia oraz warstwowej techniki olejno-żywicznej.

form of classes

Tempera:

 • Omówienie podstaw malarstwa temperowego.
 • Przygotowanie projektu
 • Klejenie oraz gruntowanie deski pod malarstwo temperowe oraz złocenie.
 • Naniesienie szkicu ma deskę.
 • Złocenie
 • Przygotowanie medium temperowego.
 • Malowanie techniką temperową.

Technika mieszana:

 • Omówienie podstaw techniki:
 • Przygotowanie projektu
 • Przygotowanie płótna i gruntowanie
 • Monochromatyczna podmalówka temperą
 • Wprowadzenie naprzemiennych laserunków
 • Wprowadzenie najjaśniejszych świateł i ewentualne laserunki.

 

 

subject area coverage

Sporządzanie podobrazi

Technika malarstwa temperowego

Złocenie

Technika mieszana olejno-żywiczna

evaluation form credit with grading;
literature

Rysunek:

„Techniki rysunku” Karel Teissig, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982

„HISTORIA RYSUNKU od Altamiry do Picassa”, Terisio Pignatti wyd. Arkady, Warszawa 2006

„Anatomia dla artysty”, Jeno Barcsay, wyd. Ossolineum, 1988

„DRAWING COURSE” Charles Bargue and Jean-Léon Gérôme, ACR Edition, 2017

“Ocнoвы yчeбного академического рисунка” Николан Ли, ЭКСМО, Москва 2010

Malarstwo:

„Materiały malarskie i ich zastosowanie” Max Doerner, Wyd. Arkady, Warszawa 2017

„Rzecz o malarstwie” Cennini Cenini”, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1955

„Techniki malarskie, Władysław Ślesiński, spoiwa organiczne”, Wyd. Arkady, 1984

„Techniki malarskie”, Ludvik Losos, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1991

„Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych” Teofil Prezbiter, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 1998

„IKONA Podręcznik malarstwa ikonowego i ściennego”, Adrian Hart, Wyd. Jedność, Kielce 2015

“PRACTICAL TREATISE on PAINTING in OIL-COLOURS”, Thomas Bardwell, London 1795, darmowy PDF

lub reprint papierowy 2018

Uzupełnienie:

„KOLOR Kurs dla artystów I projektantów”, David Hornung, Wyd. Universitas, Kraków 2009

„Sztuka barwy”, Johannes Itten, Wyd. d2d, Kraków 2015

„Ikonologia”, Cesare Ripa, wyd. Universitas, Kraków 1998

„HERMENEIA czyki objaśnienie sztuki malarskiej” Dionizjusz z Furny, Wyd. UJ, Kraków 2011

„Słownik symboli” Juan Eduardo Cirlot Wyd. Znak, Krakw 2006

„LEONARDO DA VINCI TRAKTAT O MALARSTWIE”, Maria Rzepińska, Wyd. Ossolineum, 1984

„Człowiek i sztuka”, Henryk Kiereś, Pol. Tow. Tomasza z Akwinu, Lublin 2006

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Zdany egzamin wstępny

preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode


Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

MJ_K01

Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

MJ_K10
skills
descriptioncode


Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15
A1_U16

MJ_U03

Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19
A1_U20

MJ_U09
knowledge
descriptioncode


Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10

MJ_W01

Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13

MJ_W07


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.3 r 30 1 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9784