Katalog ECTS

Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych

Pedagog: dr Adam Świerżewski

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Najważniejszym kryterium oceny studenta jest jego kreatywne podejście do realizowanych zadań. Na ocenę końcową wpływają również terminowość i umiejętność zaprezentowania projektu, oba czynniki mają wykształcić w studentach mechanizm profesjonalnego przygotowania prezentacji. Pod uwagę brane jest również zaangażowanie studenta, weryfikowane między innymi listą obecności.

opis przedmiotu

Wiedza o Działaniach i Strukturach Wizualnych. Celem zajęć jest zbudowanie umiejętności w zakresie podstawowym w przestrzeni operowania kolorem, komponowania obiektów oraz struktur graficznych w oparciu o założenia zadań.

skrócony opis przedmiotu

Wiedza o Działaniach i Strukturach Wizualnych. Celem zajęć jest zbudowanie umiejętności w zakresie podstawowym w przestrzeni operowania kolorem, komponowania obiektów oraz struktur graficznych w oparciu o założenia zadań.

 

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia, konsultacje.

  1. Cel poznawczy: poznanie podstaw w zakresie teorii kolorów, kompozycji, oddziaływania form graficznych

  2. Cel kształcący: wykształcenie umiejętności samodzielnego, świadomego projektowania

  3. Cel praktyczny: rozbudowa umiejętności samodzielnego rozumienia własnych projektów i umiejętności przekazywania o nich informacji

 

zakres tematów

Na semestr składa się od 2 do 3 wieloetapowych tematów. 

Tematy konsultowane są na podstawie wydruków w skali lub plików cyfrowych na ekranie komputera.

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

- ogólnopolski kwartalnik 2plus3d

- CZŁOWIEK I JEGO ZNAKI, Adrian Frutiger

- BRAND IDENTITY NOW! Julius Wiedemann

- CZEMU SŁUŻY GRAFIKA UŻYTKOWA? Alice Twemlow

- DESIGN I GRAFIKA DZISIAJ, Quentin Newark

- DOS LOGOS, Roland Muller, Robert Klanten, Nicolas Bourguin

- LOGO MONDO, Hitoshi Nagasawa

- Logo Design Love, David Airey

- www.ted.com

- www.alw.pl/logo

- www.logoorange.com

- www.metadesign.com

- www.red-dot.de

- www.logodesignlove.com/

- www.identityworks.com

- www.typografia.info/artykuly

- www.creativereview.co.uk/

- www.behance.net/

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie wymagane

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zdanie egzaminu wstępnego na studia.

założenia wstępne

Tematy konsultowane są na podstawie wydruków w skali lub plików cyfrowych na ekranie komputera. Zaliczenia odbywają się na podstawie wydruków, lub plików cyfrowych.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozbudowa umiejętności samodzielnego rozumienia własnych projektów i umiejętności przekazywania o nich informacji

umiejętności
opiskod

 

Wykształcenie umiejętności samodzielnego, świadomego projektowania.

 

wiedza
opiskod

Poznanie podstaw w zakresie teorii kolorów, kompozycji, oddziaływania form graficznych.Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.2 o 24 3 W 24h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10181