Katalog ECTS

Grafika artystyczna - Technologie

Pedagog: dr Łukasz Butowski

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

Ocenę uzyskuje student w oparciu o indywidualną ocenę jego pracy, czyli: Wykonania zadanych ćwiczeń, przejawiania własnej inicjatywy, uczęszczania na zajęcia, indywidualnego zaangażowania i aktywności twórczej w pracowni.

opis przedmiotu

Student poznaje technologię druku płaskiego: litografię na kamieniu i techniki pochodne. Jego zadaniem jest poznanie możliwości kreacji graficznej z wykorzystaniem tej techniki, jak i łączenie jej i używanie w innych realizacjach artystycznych i projektowych. Dodatkowo nauczane są podstawowe zagadnienia dotyczące kreacji plastycznej: Komponowanie obrazu, użycie koloru, rytmu, gestu, ekspresji, budowanie planów gdzie nacisk jest kładziony na zagadnienia związane z grafiką: student jest zaznajamiany z pojęciami nakładu graficznego, edycji, post produkcji w grafice artystycznej. 

skrócony opis przedmiotu

Student poznaje technologię druku płaskiego: litografię na kamieniu i techniki pochodne.

sposób realizacji przedmiotu

Student wykonuje indywidualne projekty na zadane tematy oraz swoje własne propozycje twórcze. Następnie są one konsultowane z prowadzącym i realizowane w wybranej technologii druku płaskiego.

zakres tematów

Litografia technologie.
Celem zajęć jest przeprowadzenie kompletnego procesu druku dwóch edycji/nakładów:


Temat nr 1:
"Autodestrukcja", format a4, czarno-biały. Przykłady kierunków: wąż zjadających własny ogon, samobójstwo, stosowanie używek, forma plastyczna podlegająca autodestrukcji itp.

Temat nr 2:
"Trylogia zemsty" Park Chan-Wooka, ilustracja zainspirowana jednym z filmów wchodzących w skład trylogii (Old Boy, Pani Zemsta, Pan Zemsta). Format 50x35, 2 kolory.

Wszystkie tematy muszą być zaakceptowane przez prowadzącego. Możliwość korekty przez email: litogda@gmail.com

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

David Hockney, Wiedza tajemna, UNIVERSITAS, www.beautifuldecay.com, www.ineedaguide.com

Tamarind Techniques for Fine Art Lithography, Marjorie Devon 2009

Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, John Gage Univeristas 2008

PODRĘCZNIK METOD GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ, Andrzej Jurkiewicz, Arkady 1970

PAMIĘĆ PRZYSZŁOŚCI, Perspektywy rozwoju litografii wobec digitalizacji, Paweł Frąckiewicz

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Studenci uczestniczą w sympozjach, kolokwiach i warsztatach związanych z grafiką warsztatową w szczególności litografią. np. Senefelder Schiftung 2017 Offenbach Niemcy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak. Pracownia wybierana przez studenta z grupy pracowni kierunkowych.

założenia wstępne

Student powinien posiadać co najmniej podstawową wiedzę z zakresu grafiki artystycznej, jej historii, teorii oraz kondycji współczesnej.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

realizuje własne działanie artystyczne poprzez doświadczenia pozyskane w całym okresie swojej aktywności nie tylko artystycznej

A1A_K01

realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej

A1A_K02
umiejętności
opiskod

posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami

 

opanował metodologię projektowania oraz warsztat technologiczny niezbędny do realizacji różnych przedsięwzięć artystycznych właściwych dla uprawianej dyscypliny sztuki

A1A_U15 A1A_U16 A1A_U17 A1A_U19
wiedza
opiskod

ma ogólnoplastyczną wiedzę z zakresu teorii rysunku, malarstwa, rzeźby itp.

A1A_W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.3 o 24 3 Ćw 24h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.10188