Katalog ECTS

Postprodukcja obrazu filmowego - korekcja barwna

Pedagog: Andrzej Tomczak

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocenie podlega projekt montażowy oraz jego efekt w postaci renderu zmontowanego materiału. Studenci materiał filmowy (wszyscy ten sam) mają zmontować i skorygować barwnie w  jednym z dwóch omawianych programów (dobrowolny ich wybór) do postprodukcji obrazu tj. Adobe Premiere Pro CC lub Blackmagic DaVinci Resolve. 

Kryteria oceniania:

1. Pomysł montażowy (linia fabularna).

2. Skomplikowanie projektu.

3. Użycie zaawansowanych narzędzi programowych.

4. Pomysł i sposób korekcji barwnej.

5. Ogólne wrażenia estetyczne

 

opis przedmiotu

W ramach zajęć studenci poznali podstawy montażu filmowego, telewizyjnego oraz do portali społecznościowych. W ramach szkolenia omawiane były programy do postprodukcji Adobe Premiere Pro CC oraz Blackmagic Design DaVinci Resolve. Zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzono w sali z dostępem do komputerów.

skrócony opis przedmiotu

Montaż oraz korekcja barwna materiałów filmowo-cyfrowych. Omówienie oprogramowania Adobe Premiere Pro CC oraz BMD DaVinci Resolve.

sposób realizacji przedmiotu

Wykłady oraz ćwiczenia praktyczne w sali z dostępem do komputerów.

zakres tematów

Omówienie podstawowych zasad montażu oraz korekcji barwnej. Oprogramowanie Adobe Premiere Pro CC oraz BMD DaVinci Resolve.

Tematy wykładów i ćwiczeń:

- Ogólne teoretyczne zasady montażu oraz korekcji barwnej.

- Omówienie współczesnych form zapisu obrazu; kodeków wejściowych oraz wyjściowych, standardów kinowych, telewizyjnych i internetowych.

- Wprowadzenie do oprogramowania Adobe Premiere Pro CC

- Szczegółowe omówienie panelu edycyjnego oraz koloru w programie Adobe Premiere Pro

- Wprowadzenie do oprogramowanie BMD DaVinci Resolve 15

- Szczegółowe omówienie panelu edycyjnego oraz koloru w programie  BMD DaVinci Resolve 15

- Porównanie i przedstawienie różnic pomiędzy oprogramowaniem Adobe i BMD. Sposoby renderingu w omówionych programach.

- Podsumowanie tematów omówionych na wcześniejszych wykładach, omówienie dodatkowych tematów zgłoszonych przez studentów np. Multicam editing.

- Wspólne oglądanie oraz omówienie prac zaliczeniowych studentów.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Nie stosowano

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zmontowanie materiału filmowego w jednym z dwóch programów do postprodukcji. Przedstawienie stworzonego projektu oraz renderu gotowego materiału.

założenia wstępne

Świadome poruszanie się w programowaniu do post produkcji.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Intermedia / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.5 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11147