Katalog ECTS

Seminarium kierunkowe

Pedagog: prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek

Pole Opis
forma/typ zajęć -brak-
język wykładowy -brak-
metody i kryteria oceniania -brak-
opis przedmiotu -brak-
skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu -brak-
zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia -brak-
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Studia doktoranckie w dziedzinie sztuki plastyczne s.2 d 8 0.5 S 8h
S [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.11774