Katalog ECTS

Teoria i praktyka w rozwiązywaniu problemów projektowych metodą Design Thinking

Pedagog: mgr Piotr Białas

Pole Opis
forma/typ zajęć -brak-
język wykładowy -brak-
metody i kryteria oceniania -brak-
opis przedmiotu -brak-
skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu -brak-
zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia -brak-
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Projektowa s.2 o 16 2 W 16h
Ćw 16h
W Ćw [E]
W Ćw [Z]


Semestr 2019/20-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.14263