Katalog ECTS

Historia filmu

Pedagog: dr Zbigniew Brzostowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocena końcowa stanowi składową ocen z pracy pisemnej (eseju) oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Wymagany esej musi być wynikiem samodzielnej pracy o objętości minimum 5000 znaków, w którym student opisując dowolnie wybrane przez siebie dzieło sztuki musi zastosować jedną ze współczesnych metod badawczych.

Za wykonane zadanie student może otrzymać od 0 do 30 punktów.

opis przedmiotu

cel poznawczy;

Student poznając historię sztuki filmowej poznaje zmieniające się środki i metody przekazu wizualnego.

cel kształcący;

Student nabywa umiejętności warsztatowe w zakresie analizy obrazu wizualnego (w szczególności filmowego), niezbędne do samodzielnego rozwiązywania i opisu problemów artystyczno-badawczych

cel praktyczny;

Wykształcenie analizy krytycznej postrzeganych zjawisk (nie tylko o charakterze artystycznym). Nabycie umiejętności publicznej prezentacji i obrony własnych teorii

skrócony opis przedmiotu

Film jest obecnie jednym z najważniejszych elementów współczesnej kultury wizualnej, stąd zajęcia poświęcone zostaną podstawowym zagadnieniom sztuki filmowej.

sposób realizacji przedmiotu

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

zakres tematów

1. Wykład wprowadzający.

2. Film okresu prymitywnego i jarmarcznego (1895-1908; bracia Lumer, Melies, poczatki kina w Nowym Jorku)

3. Okres wypracowywania własnego języka wizualnego przez sztukę filmową (1909-1918; Griffith; komicy: Linder, Chaplin, Mack Sennet; Melodramat)

4. Wielkie lata kina niemego (1918-1930; Niemcy: ekspesjonizm, kammerspiel, realism: FRANCJA; "dla masowego widza"- awangarda (Bunuel, Clair); ZSRR - "najważniejsza ze sztuk (Eisenstein, Pudowkin); USA.

5. Nowy egzamin samodzielności [1928-1939; - USA (dźwięk, film muzyczny) -Realiści ujarzmiają słowo (Grona gniewu, Na zachodzie bez zmian, Potępieniec, Jezebel) - Siła zamiast ideałów (Mały Cezar, Człowiek z blizną, Wróg publiczny, Tarzan i King Kong, Frankenstein, Dracula) - Śmiech w zwariowanym świecie (Ich noce, Obiad o ósmej, Lubitsch, Capra, Bracia Marx) - NIEMCY przed upadkiem ( Błękitny anioł. M-morderca, Testament dr Mabuse, L. Riefenstahl) - FRANCJA - Na lewo i bliżej życia (J.Renoir – Towarzysze broni, Reguła gry )-Realizm poetycki (Jej pierwszy bal, Hotel du Nord, Brzask) - ANGLIA - Brytyjska szkoła dokumentu (Grierson, Rotha)]

6-7. Film po II wojnie światowej [1945-1955; WŁOCHY- Neorealizm (Złodzieje rowerów, Ziemia drży, Pod niebem Sycylii) - Na drodze kompromisów (Rzym, godzina 11, Cud w Mediolanie, Umberto D.)

FRANCJA – Czarna msza egstystencjalizmu (Clouzot, Autant-Lara - Rene Clair, J. Tati, A. Lamorisse); USA     - Nie jesteśmy już tacy sami (Bulwar Zachodzącego Słońca, Asfaltowa dżungla)- Skazani na kaligrafizm (Hitchcock Okno na podwórze, Urzeczona; J.Huston) - Odrodzenie realizmu (Buntownik bez powodu, Szkolna dżungla, Marty)]

8-9. Od końca Zimnej wojny do kontestacji [1956-1968; WŁOCHY– F.Fellini ( Słodkie życie, Osiem i pół, Gulietta i duchy); M. Antonioni (Przygoda, Noc, Zaćmienie, Powiększenie); P. P. Pasolini ( Medea, Ewangelia wg św.Mateusza); FRANCJA– Nowa fala płynie ku subiektywizmowi (F. Truffaut, A. Resnais, Godard) - Stara gwardia się nie poddaje (Robert Bresson,); ZSRR- Człowiek w roli głównej (Ballada o żołnierzu, Lecą żurawie, Zwyczajny faszyzm); POLSKA - Polska szkoła filmowa (Kutz, Munk, Wajda, Kawalerowicz)- Moralne problemy urządzenia się ( Konwicki, Jerzy W. Has, Nóż w wodzie); CZECHOSŁOWACJA- Mały realizm: suma zagadek do odgadnięcia (Forman, Menzel, Chytilova); USA- Realizm nabiera ceny (E. Kazan, Lumet, S. Kramer) - Kontestacja (Cassavetes, Warhol, Morrissey); ANGLIA- Młodzi gniewni rzucają kamieniami (Richardson, Reisz, Schlesinger); SKANDYNAWIA- Za kulisami życia i śmierci (I.Bergman)]

10-11. Pod znakiem relacji władza-społeczeństwo [1968-1980; WŁOCHY- Kino polityczne (Elio Petri, Rosi, Damiani, Cavani)- Coś do oglądania (Śmierć w Wenecji, Zmierzch bogów, Rzym, Miasto kobiet); FRANCJA- Rozbudzona świadomość mas (Godard, Costa – Gavras)- Obyczaje i kobieta (Miłość Adeli H., Okruchy życia, Noc amerykańska)- Turpiści i eksperymenty (Bunuel, Ferreri, Deville); POLSKA- „Trzecie kino” szuka autentyzmu (Zanussi, kino moralnego niepokoju, Królikiewicz)- Autentyści i kreacjoniści ( Konwicki, Marczewski, Has); USA- Oni wolnością nie są ( Narkomani, Nocny kowboj, Easy Rider, Rozmowa)- Upolitycznienie ( Tacy byliśmy, Julia, Kabaret, Czas Apokalipsy, Powrót do domu)- Neoromantyzma czy łatwy optymizm? (Love Story, John i Mary, Ostatni seans filmowy)- Sensacja – bliżej aktualności (3 dni kondora, Bullitt, Ojciec chrzestny, Maratończyk)- Muzyka i śmiech (New York, New York, Hair, Nieme kino, Żądło, Annie Hall); ANGLIA- Problem oblicza (Kes,Mechaniczna pomarańcza, Luckyman, Posłaniec, Najemnik ); RFN- Egzystencjalne niepokoje sytości ( W .Fassbinder, W. Herzog, W. Wenders); AUSTRALIA- Narodziła się filmowo (Peter Weir)]

12-14. Upadek sztuki dworskiej [1980-1990; POLSKA- To nie koniec jednego strajku (Przesłuchanie, Indeks, Dreszcze, Człowiek z marmuru); RFN- Sprawy piękne i szalone (Nosferatu-wampir, Fitzcaraldo, Niebo nad Berlinem, von Trotta); FRANCJA- Intymiści ( Eric Rohmer, B. Tavarnier, Rivette)- Wyjadacze z piedestału (Agnes Varda, Bresson, Malle, Chabrol)- W ramach sprawdzonych gatunków (Annaud, Leconte, Oury, Rappenau); WŁOCHY- Metafory przeciw zniewalaniu (Cinema „Paradiso”, Legenda świętym pijaku); ANGLIA- Specyficznie brytyjska tożsamość (P.Greenaway, J.Ivory, K.Loach, L.Anderson); USA- Czułe słówka intymizmu (Wystarczy być, Sprawa Kramerów, Dzieci gorszego Boga)- Trochę dalej od polityki (Dawno temu w Ameryce, Mississippi w ogniu, Zaginiony) -Kino nowej przygody (Spielberg, Lucas, Burton, Cameron) -Nieoczekiwana zmiana miejsc (Tootsie, Pracująca dziewczyna, Barton Fink, Od serca)]

15. Wykład podsumowujący

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Ferro M., Kino i historia, tł. T. Falkowski, PWN, Warszawa

Lubelski T. Syska R., Sowińska I., Historia kina, t. 1, Kino nieme

Lubelski T., Historia kina polskiego (1895-2007). Twórcy, filmy, konteksty, Videograf, 2009.

Lubelski T., Historia niebyła kina PRL, Znak, Kraków

Michalak B., Figielski Ł., Prywatna historia kina, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

brak

założenia wstępne

Student posiada ogólną znajomość historii kultury.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

świadomy swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego

 

K_K01++

realizuje samodzielnie koncepcje oraz działania artystyczne i animacyjne oparte na integracji wiedzy z różnych dziedzin i doświadczenia z zakresu mechanizmów psychologicznych

K_K03++
umiejętności
opiskod

analizuje i interpretuje struktury dzieła plastycznego uwzględniając historyczno-kulturowy kontekst oraz relacje zachodzące pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem

K_U06++

rozwija umiejętności techniczne i warsztatowe potrzebne do świadomego realizowania różnych koncepcji artystycznych

K_U07++
wiedza
opiskod

rozwija wiedzę dotyczącą wzorców historyczno-kulturowych i formalnych elementów budowy dzieła plastycznego oraz technologii ich wykonywania, które w sposób świadomy odnosi do działań twórczych

K_W07+++


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych / Animacja Kultury s.4 o 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6256