Katalog ECTS

Ergonomia

Pedagog: mgr inż. Wojciech Charkin

Pole Opis
forma/typ zajęć wykłady kierunkowe;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania -brak-
opis przedmiotu -brak-
skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu -brak-
zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia -brak-
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Umie zdobywać, gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje.                                                  

PK_K03
umiejętności
opiskod

Potrafi świadomie posługiwać się narzędziami, technika i technologią właściwą dla wybranej dyscypliny sztuk pięknych.

Posiada umiejętność koordynowania i analizy informacji z różnych dziedzin w celach projektowych.                                     

 

 

PK_U03, PK_U07
wiedza
opiskod

Potrafi zastosować zdobytą w czasie studiów wiedzę teoretyczną, podejmując zadania projektowe i realizacyjne.              

PK_W22


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.2 o 30 1 W 30h
W [E]
W [Z]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6435