Katalog ECTS

Komputerowe wspomaganie projektowania 3D

Pedagog: mgr Michał Pecko

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

W skład oceny całościowej studenta wchodzą: obecność, zaliczenie ćwiczeń

Kryteria oceny:

 • ocena poziomu technicznego wykonanej pracy
 • ocena stopnia zaangażowania i samodzielności
 • obecność na zajęciach
opis przedmiotu

Zajęcia poświęcone modelowaniu w bezpłatnych programach 3D (Google Sketchup 8), wizualizacji za pomocą silnika na wolnej licencji (Kerkythea), oraz cyfrowej postprodukcji renderingów (Adobe Photoshop).

Zagadnienia poruszane na zajęciach:

 • interfejs użytkownika, poruszanie się w w/w programach
 • podstawy modelowania (Sketchup)
 • import plików z innych aplikacji (Sketchup, Kerkythea)
 • rodzaje oświetlenia oraz jego zastosowanie (Sketchup, Kerkythea)
 • edycja i tworzenie materiałów (Kerkythea)
 • podstawowe ustawienia silnika renderującego (Kerkythea)
 • podstawy postprodukcji cyfrowej (Photoshop) 
skrócony opis przedmiotu

Zajęcia poświęcone modelowaniu w bezpłatnych programach 3D (Google Sketchup 8), wizualizacji za pomocą silnika na wolnej licencji (Kerkythea), oraz cyfrowej postprodukcji renderingów (Adobe Photoshop).

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia projektowe, wykłady z prezentacją multimedialną oraz konsultacje.

zakres tematów
 • ćwiczenia z modelowania 3D abstrakcyjnych form i przestrzeni
 • ćwiczenia z modelowania 3D z natury – cyfryzacja przeprowadzonej przez studenta inwentaryzacji
 • ćwiczenia z tworzenia wizualizacji na bazie stworzonego wcześniej modelu 3D
 • postprodukcja cyfrowa wizualizacji 
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Nie przewidziano.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Nie przewidziano.

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak wymagań.

założenia wstępne

Podstawowe umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows lub Mac Os).

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Posiada umiejętności współdziałania i współpracy zespołowej i komunikowania się z innymi osobami

A1_K05

Wykorzystuje osiągnięcia techniki informatycznej w prezentacji własnych dokonań

A1_K05
umiejętności
opiskod

Posiada umiejętności edycji projektu różnymi technikami, w tym z wykorzystaniem cad, z dbałością o czytelność przekazu.

A1_U19 A1_U20
wiedza
opiskod

Posiada podstawową wiedzę o metodach edycji projektu i technikach modelowania niezbędnych w odczytaniu idei twórczej oraz realizacji dzieła.

A1_W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.3 o 30 1 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6634