Katalog ECTS

Prototypowanie 2

Pedagog: mgr Rafał Rzeczkowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

zaliczenie

opis przedmiotu

Przekazanie wiedzy o materiałach drewnianych, drewnopochodnych, sposobu ich połączeń oraz technikach ich obróbki. Omówienie działania oraz zastosowania elektronarzędzi do obróbki w/m materiałów.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Przekazanie w wiedzy w postaci prezentacji multimedialnych.

zakres tematów

1. Materiały drewniane

2. materiały drewnopochodne

3. Łączenie materiałów.

4. techniki obróbki materiałów.

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

1.A. Krajewski, P. Witomski "Korozja biologiczna drewna...."Warszawa 2012 ISBN 978-83-7583-288-4

2. I. Swaczyna  "Meble, naprawa i odnawianie" Warszawa 1995 ISBN 83-09-01530-5

3. M. Schreiber "Przewodnik Stolarski" Tarnów 1915 seria 2005, ISBN 83-922074-2-4

4. J.D. Godet "Atlas drewna"Warszawa 2008, ISBN 978-83-7073-601-9

5. W. Ślesiński "Konserwacja zabytków sztuki- rzemiosło artystyczne, tom 3" Warszawa 1995 ISBN 83-213:3758-9

6. H.W. Bastian "Techniki zamocowań" Warszawa 1996 ISBN 83-213-3791-0

7. prac Zbiorowa "Meblarstwo" Warszawa 1961

8. prac Zbiorowa "Prace w drewnie" 2001 ISBN 978-83-213-4648-9

9. Cz. Mętrak "Meblarstwo" Warszawa 1975, symbol 78696/PL

10. P.Forrester "Stolarstwo, materiały, narzędzia,techniki,projekty", Warszawa 2011, ISBN 978-83-213-4672-4

11. Karol Kopeć " Drewno - własciwości i zastosowanie" tom 1; Starachowice 2017, ISBN 978-83-946932-1-3

12. Izydor Grzeluk " Słownik terminologiczny mebli" Warszawa 2000, ISBN 83-01-13269-8

13. Janusz Polański "Drewno moje hobby"  WArszawa 1988, ISBN 83-213-3396-6

 

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.4 o 15 1 Ćw 15h
Ćw [Z]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6647