Katalog ECTS

Podstawy projektowania wnętrz miejskich

Pedagog: prof. dr hab. Jacek Dominiczak
Asystent/ci: dr Katarzyna Krakowiak

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy angielski;
metody i kryteria oceniania

Kryteria oceniania:
Klarowne zaprezentowanie sekwencji procesu projektowego:
umiejętności zebrania danych,
umiejętności interpretacji danych do postaci informacji przydatnej do projektowania,
umiejętności przedstawiania rozwiązań projektowych opartych na tej informacji.

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
poznanie interpretacji przestrzeni publicznych miasta jako systemów wnętrz
poznanie dialogicznych relacji pomiędzy architekturą i obrazem przestrzeni kulturowej

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
podstawowa umiejętność posługiwania się metodą projektowania dialogicznego

Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
podstawowa umiejętność prowadzenia dialogicznego procesu projektowego

skrócony opis przedmiotu

Kurs wprowadzający do dialogicznej architektury przestrzeni publicznej miasta oraz do dialogicznej metody projektowej.
Słowa kluczowe: wnętrze miejskie/urbanistyczne; przestrzeń publiczna; miasto dialogiczne, architektura dialogiczna, projektowanie dialogiczne.

sposób realizacji przedmiotu

seminaria projektowe, debaty, wykłady, prezentacje, wizyty i prace w terenie, prace artystyczne, prace projektowe.
Metoda dydaktyczna powiązana jest z autorską teorią dialogiczną i jest stosowaną w interpretacji przestrzeni i metodzie projektowej.

zakres tematów

Cechy przestrzeni publicznej miasta przed-nowoczesnego.
Cechy przestrzeni publicznej miasta nowoczesnego.
Cechy przestrzeni miasta po-nowoczesnego.
oraz
Przestrzeń pozytywowa vs przestrzeń negatywowa.
Projektowanie poprzez dodawanie (addytywne) vs projektowanie poprzez odejmowanie (subtraktywne)

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Wymagana:

Dominiczak, Jacek; Wielebska, Kamila; Szynwelska, Anna (redaktorzy): Sztuka i przestrzeń publiczna. centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, 2012

Uzupełniająca:

Augé, Marc: Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. PWN 2010 (pierwsze wydanie: 1992)

Dominiczak, Jacek: Miasto dialogiczne. Cykl 12 esejów w miesięczniku Architektura-murator, numery od 10/2002 do 09/2003.

Koolhaas, Rem: Deliryczny Nowy Jork, Karakter 2013 (pierwsze wydanie: 1978, nowe wydanie: 1994)

Le Corbusier: W stronę architektury. Fundacja Centrum Architektury, 2012 (pierwsze wydanie: 1923)

Norberg-Schulz, Chrisitian: Genius Loci. Towards a Phenomenology of Architecture. Rizzoli 1980 (pierwsze wydanie: 1979)

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończone trzy semestry studiów licencjackich.

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

posiada umiejętność świadomego kształtowania własnego poglądu. 

AW-K02 / A1-K01, A1-K02

posiada umiejętność wyrażania rzeczowych, wyważonych sądów w krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk. 

AW-K04 / A1-K02, A1-K04

posiada umiejętność przedstawiania złożonych zagadnień w prostej formie. 

AW-K11 / A1-K05

oraz
w ramach pracy pracowni projektowej, ma do czynienia z praktycznym stosowaniem niemal całego wymaganego zakresu kompetencji społecznych 

od AW-K01 do AW-K12
umiejętności
opiskod

Uczestniczka / Uczestnik kursu posiada umiejętność wypracowania idei projektowych w oparciu o lokalną tożsamość miejsc.

AW-U09 / A1-U19 oraz AW-U11 / A1-U19

posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania prostych problemów projektowych 

AW-U06 / A1-U17 oraz AW-U09 / A1-U19

posiada umiejętność pracy w zespole i komunikowania się z ekspertami innych dziedzin 

AW-U17 / A1-U18

posiada umiejętności werbalne w zakresie publicznych prezentacji 

od AW-U18 do AW-U20

oraz
w ramach pracy pracowni projektowej, ma do czynienia z praktycznym stosowaniem niemal całego wymaganego zakresu umiejętności .

od AW-U01 do AW-U21
wiedza
opiskod

ma podstawową wiedzę o pracach wybranych autorów teorii architektury. 

AW-W11 / A1-W12

ma podstawową wiedzę na temat współczesnych strategii projektowania krajobrazu kulturowego. 

AW-W15 / A1-W11, A1-W12

oraz
w ramach pracy pracowni projektowej, ma do czynienia z praktycznym stosowaniem niemal całego wymaganego zakresu wiedzy.

od AW-W01 do AW-W25


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.5 d 60 7 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6668