Katalog ECTS

wybrane aspekty architektury

Pedagog: dr Hubert Bilewicz

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

weryfikacja znajomości faktografii oraz identyfikacji obiektów architektury i ich twórców omawianych na wykładach

opis przedmiotu

Wykład dotyczy dziejów architektury na ziemiach polskich w latach 1890-1939 w europejskim kontekście artystyczno-architektonicznym i społeczno-politycznym, z uwzględnieniem kwestii poszukiwania tożsamości narodowej w architekturze oraz funkcji ideowych i etatystycznych architektury w II Rzeczypospolitej.

skrócony opis przedmiotu

dzieje architektury na ziemiach polskich w latach 1890-1939 w kontekście artystyczno-architektonicznym i społeczno-politycznym

sposób realizacji przedmiotu -brak-
zakres tematów

uwarunkowania architektury na ziemiach polskich w czasie zaborów

wernakularyzm i koncepcje stylów narodowych w architekturze

eklektyzm i secesja a wczesny modernizm w architekturze

architektura II Rzeczypospolitej: uwarunkowania polityczne, ideowe i artystyczne

między klasycyzmem akademickim, art deco a funkcjonalizmem

zredukowany klasycyzm i regionalizm architektury lat 30. XX w.

jaka byłaby polska architektura w latach 40., gdyby nie wojna?

 

sposób zaliczenia egzamin;
literatura

podstawowa:

Olszewski A.K., Dzieje sztuki polskiej 1890-1980 w zarysie, Warszawa 1988, (odnośny zakres chronologiczny)

Olszewski A., Nowa forma w architekturze polskiej 1900-1925, Wrocław 1967

Pszczółkowski M., Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej 1918-1939. Forma i styl, Łódź 2014

Pszczółkowski M., Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej 1918-1939. Funkcja, Łódź 2015

uzupełniająca:

Pevsner N., Fleming J., Honour H., Encyklopedia architektury, Warszawa 1997

Miłobędzki A., Zarys dziejów architektury w Polsce, warszawa 1988

I. Huml, Polska sztuka stosowana XX wieku, Warszawa 1978

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne

ogólna znajomość dziejów architektury powszechnej

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.5 o 30 1 W 30h
W [Z st.]
Projektowanie w Krajobrazie Kulturowym s.5 o 30 1 W 30h
W [Z st.]
Studia doktoranckie w dziedzinie sztuki plastyczne s.1 d 30 1 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6674