Katalog ECTS

Warsztaty projektowe

Pedagog: prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą zaliczenia jest udział w warsztatach: przygotowanie koncepcji rysunkowych oraz wykonanie modelu,

opis przedmiotu

Cel poznawczy:

- utrwalenie i poznanie nowych zagadnień z obszaru kształtowania form tzw. drewnianych struktur warstwowych,

Cel kształcący:

- ugruntowanie umiejętność projektowania i modelowania elementów przestrzennych z wykorzystaniem drewnianych struktur warstwowych mogących tworzyć elementy dekoracyjne lub funkcjonalne,

Cel praktyczny:

- doskonalenie umiejętności kształtowania form przestrzennych w wirtualnej przestrzeni CAD,

- poznanych możliwości kształtowania drewnianych struktur przestrzennych z wykorzystaniem sklejki firmy STEICO,

- możliwość praktycznego zapoznania się z nowym materiałem i technologią jego cyfrowej obróbki (frezarka CNC),

 

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wprowadzający wykład z prezentacją multimedialną, indywidualne korekty oraz konsultacje grupowe, dyskusja problemowa oraz wykonanie prototypu w skali rzeczywistej zaprojektowanego obiektu z użyciem frezarki CNC

zakres tematów

- tematem warsztatów jest rzeźbiarska obróbka cyfrowa struktury warstwowej (drewno klejone warstwowo

firmy STEICO).

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura

- wielojęzyczne witryny internetowe dotyczące omawianego zagadnienia,

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

nie dotyczy

wymagania wstępne
wymagania formalne

- przyjęcie na drugi stopień studiów oraz zaliczenie ich pierwszego semestru,

- dostęp do pracy w warsztacie stolarskim (odbyte szkolenie BHP).

założenia wstępne

- ogólne umiejętności związane z wykorzystaniem warsztatu projektowego (rysunek odręczny, modelowanie redukcyjne, itp.), -

- umiejętność kształtowania form 3D w programie Auto CAD (lub Rhino, 3DS Max),

 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Posiada rozwiniętą umiejętność wyrażania rzeczowych wyważonych sądów w krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk.

PK _K08, A2_K04
umiejętności
opiskod

Posiada umiejętność poszerzania i doskonalenia warsztatu artystyczno – projektowego.

PK _U06, A2_U16
wiedza
opiskod

Dobiera sposoby edycji projektu zgodnie z technikami modelowania niezbędnymi w dokumentowaniu prac projektowych

PK _W05, A2_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.6 o 60 4 Ćw 60h
Ćw [Z]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6703