Katalog ECTS

Struktury przestrzenne

Pedagog: prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

 Uczestnictwo i praca na ćwiczeniach. Wykonanie i oddanie wydanych zadań, a w nich atrakcyjność i logika formy, poprawność merytoryczna i atrakcyjność graficzna dokumentacji. Perfekcja wykonania modelu.

opis przedmiotu


Zajęcia są prowadzone w formie ćwiczeń polegających na budowaniu modeli materialnych i wirtualnych 3D obiektów o określonej / często abstrakcyjnej / funkcji, która realizuje się w rozpoznanym przez studenta środowisku oddziaływań fizycznych i estetycznych.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia projektowe uzupełnione uzupełnione wykładem, prace modelarskie.

 

zakres tematów

 Stabilność struktur –zadanie inspirowane twórczością Santiago Calatrava - Zaprojektować stabilną kompozycję przestrzenną zbudowaną z następujących /materialnych/ elementów:

sześcian o boku 6 cm, kwadrat o boku 6 cm, pręt długości 12 cm, cięgno

 

Odkształcenia sprężyste struktur pod wpływem obciążenia –zadnie-

Zaprojektować konstrukcje z drewna stabilizującą kamień o przybliżonej wadze 5 kG nad podłożem w taki sposób, aby jej główny element / pojedynczy , lub zwielokrotniony /podpierający kamień był zginany, skręcany, lub skręcany z równoczesnym zginaniem i ulegał czytelnemu odkształceniu sprężystemu.

 

Struktura warstwowa – zadanie – W prostopadłościanie o wym. 450x320x35 zbudowanym

z ułożonych naprzemiennie warstw materiałów /np. sklejki brzozowej/ dokonać ingerencji na jego powierzchni, tworząc relief zagłębiając się do 10mm w materiale.

 

 

sposób zaliczenia -brak-
literatura

Frank, Otto Sigel – Forma i struktura w architekturze

John Reed – Struktura a przemysł

Filozoficzne i estetyczne inspiracje w fizyce – niewerbalne źródła poznania naukowego -Jerzy Wojtkowiak- https://maes-online.com/api/files/view/6641.pdf

"Oblicza fizyki - między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury" | Gazeta Uniwersytecka http://gazeta.us.edu.pl/node/228671

Fascynacja fizyką? Tak, ale... http://www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1499&catid=288&Itemid=30

 

 

 

 

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończony II sem. Studiów

założenia wstępne

Wyszczególniona problematyka bazuje na programach wykładów z podstaw konstrukcji, mechaniki, materiałoznawstwa i technik wytwarzania, ergonomii, geometrii wykreślnej, rysunku technicznego jak również historii sztuki, architektury. Odwołuje się do nich w zakresie realizowanych ćwiczeń, oraz opiera się na wiedzy i zdolnościach wykształconych w pracowniach rysunku, malarstwa i rzeźby.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Jest zdolny do elastycznego myślenia, adaptowania sie do nowych, zmieniających się okoliczności

A1_K03
umiejętności
opiskod

Decyduje i uzasadnia decyzje projektowe samodzielnie.

Posiada doświadczenie w realizowaniu prac projektowych opartych o wyobraźnie, intuicję, emocjonalność w połączeniu z racjonalną analizą.

Posiada umiejętności edycji projektu różnymi technikami, w tym z wykorzystaniem cad, z dbałością o czytelność przekazu

A1_U17 A1_U21 A1_U20
wiedza
opiskod

Zna metody geometrycznego odwzorowywania figur płaskich, form przestrzennych i strukturalnych na płaszczyźnie.

Ma elementarną wiedzę w zakresie konstrukcji budowlanych i rozumie konsekwencje stosowania określonych struktur konstrukcyjnych

A1_W10 A1_W15


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.3 o 60 4 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.6752