Katalog ECTS

Sztuka włókna

Pedagog: prof. dr hab. Aleksander Widyński

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie jest na ocenę na którą składa się obecność na zajęciach, przedstawienie wszystkich ćwiczeń przygotowanych na semestr, poziom artystyczny oraz warsztat wykonawczy prac i zaangażowanie studenta.

opis przedmiotu
  • Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
    Student otrzymuje poszerzoną wiedzę z zakresu sztuki włókna oraz druku na tkaninie
  • Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
    Po odbyciu całego cyklu zajęć student samodzielnie potrafi zastosować wiedzę z zakresu sztuki włókna oraz druku na tkaninie do własnej pracy artystycznej.
  • Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
    Po zakończeniu studiów student powinien potrafić przekazać wiedzę na temat sztuki włókna oraz druku na tkaninie
skrócony opis przedmiotu

Zajęcia obejmują wiedzę z zakresu technologii tkaniny oraz technologii druku na tkaninie oraz kontekst historyczny i współczesny tych dyscyplin

sposób realizacji przedmiotu

Każde zadanie jest omawiane w grupie, następnie realizacja zadania opiera się o indywidualny kontakt ze studentem. Nadzór pedagoga powinien polegać przede wszystkim na indywidualnym ukierunkowywaniu postępów studenta.

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

1. Biedrońska-Słotowa Beata "Tkaniny orientalne w Polsce-gust czy tradycja", DiG Wydawnictwo 2011
2. Michałowska Marta "Leksykon Włókiennictwa", DiG Wydawnictwo 2011
3. Golla Maria "Tkaniny Ludowe", Muzeum Narodowe Wrocław 2009
4. Biedrońska-Słotowa Beata "Kobierce Wschodnie. Tom III Kobierce tureckie" Muzeum Narodowe w Krakowie 1983
5. Huml Irena "Współczesna Tkanina Polska", Arkady 1989
6. Quentin-Stoll Annette "Filz Experiment", MaroVerlag 2009
7. Peyskens Andre "The Technical Fundamentals of Screen Making", SAATI 1989
8. Kwartalnik "Tekstile forum" (DE)
9. Katalogi Wystaw (dostępne w pracowni)

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Studenci powinni wykazywać umiejętności manualne, zainteresowanie sztuką.

założenia wstępne

Studenci powinni wykazywać umiejętności manualne, zainteresowanie sztuką.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Działalność zarówno w aspekcie artystycznym, jak i marketingowym.

umiejętności
opiskod

Najważniejsza sprawą jest umiejętność stosowania nabytej wiedzy w rożnych kontekstach pracy twórczej. Umiejętność systematycznej pracy potrzebnej do rozwoju artystycznego, a także przygotowanie do posługiwania się słowem mówionym oraz pisanym (publikacje, wystąpienia publiczne).

wiedza
opiskod

Studenci powinni poznać poszerzoną wiedzę z zakresu sztuki włókna oraz druku na tkaninie, umieć projektować
i realizować własne koncepcje artystyczne.Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Rzeźba s.6 d 30 2 Prac. art. 30h
Prac. art. [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.7176