Katalog ECTS

Warsztat komputerowy i narzędzia cyfrowe

Pedagog: mgr Mariusz Hoffman

Pole Opis
forma/typ zajęć -brak-
język wykładowy -brak-
metody i kryteria oceniania -brak-
opis przedmiotu -brak-
skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu -brak-
zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia -brak-
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika s.2 o 30 3 Ćw 30h
Ćw [Z st.]
Grafika / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.2 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8223