Katalog ECTS

Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych

Pedagog: prof. Cezary Paszkowski

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

A. Zajęcia polegające na wykładach, korektach, porównaniach oglądanych

katalogów grafik współczesnych polskich i światowych wykonanych

w różnych technikach szczególnie wykonanych w technikach cyfrowych.

B. Zajęcia warsztatowe, ćwiczenia polegające na poznawaniu praktycznym

wykonywania grafik w technikach cyfrowych drukowanych i animowanych.

Poznanie praktyczne aplikacji stosowanych do tych celów. 

opis przedmiotu

Zajęcia w zakresie grafiki warsztatowej technik cyfrowych zaczynają się od przeglądu szkiców koncepcyjnych, wszelkich materiałów potrzebnych do powstania pracy.

Założniem i celem kształcenia jest wykorzystanie specyficznych 

właściwości warsztatu graficznego, pobudzenie wrażliwości artystycznej 

studiującego w oparciu o szeroko pojęte zagadnienia z zakresu grafiki warsztatowej - 

technik cyfrowych, statycznych, przestrzennych, animowanych.

 

Zapoznanie się z programami bitmapowymi, wektorowymi i 3D, animacyjnych i ich doskonalenie. 

Nauka odpowiednich zastosowań różnych aplikacji graficznych niezbędnych w pracy artystycznej. 

Poznanie i opanowanie biegłości technik cyfrowych. 

 
skrócony opis przedmiotu

Zagadniena artystycznej grafiki cyfrowej

 
sposób realizacji przedmiotu

szkice, korekty, praca końcowa

zakres tematów

1. Zdarzenie

2. Kompozycja nieprzedstawiająca

      zamknięta, otwarta, elementy geometryczne, czcionki

3. Temat własny

    format prac- 50x70cm 150 dpi, 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

“Photoshop Biblia “, Wydawnictwo PLJ,

ul. Uniwersytecka 1m 113, 02-036 Warszawa e-mail: info@plj.com.pl

“Painter “, Wydawnictwo Helion,

Gliwice, e-mail: helion@helion.com.pl

“Illustrator Biblia 5.0 / 5.5”, Wydawnictwo PLJ, ul. Uniwersytecka 1m 113, 02-036 Warszawa

e-mail: pij@ikp.atm.com.pl

Photoshop for Windows. Biblie. Wydawnictwo Helion,

Strony internetowe: www.adobe.com, www.corel.com, www.strata.com

www. grafikuj.pl, www. the best cinema 4d tutorials

Wyszukiwarka internetowa, www.google 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne

 na każdy temat 10 szkiców w postaci rysunków, szkiców malarskich, kolaży, fotografii, 3D 

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Zapoznanie się z programami bitmapowymi, wektorowymi i 3D, animacyjnych i ich doskonalenie. 

Nauka odpowiednich zastosowań różnych aplikacji graficznych niezbędnych w pracy artystycznej. 

Poznanie i opanowanie biegłości technik cyfrowych.

umiejętności
opiskod

Umiejętność posługiwania się cyfrowymi narzędziami 

wiedza
opiskod

Zagadnienia  cyfrowej sztuki graficznej

 


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.6 d 60 5 Ćw 60h
Ćw [Z st.]
Projektowanie w Krajobrazie Kulturowym s.6 d 60 5 Prac. art. 60h
Prac. art. [Z st.]
Grafika s.6 d 90 10 Ćw 90h
Ćw [Z st.]
Grafika s.4 d 90 8 Ćw 90h
Ćw [Z st.]
Grafika / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.4 d 60 5 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8246