Katalog ECTS

Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych

Pedagog: prof. Cezary Paszkowski

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy angielski; polski;
metody i kryteria oceniania

A. Zajęcia polegające na wykładach, korektach, porównaniach oglądanych

katalogów grafik współczesnych polskich i światowych wykonanych

w różnych technikach szczególnie wykonanych w technikach cyfrowych.

B. Zajęcia warsztatowe, ćwiczenia polegające na poznawaniu praktycznym

wykonywania grafik w technikach cyfrowych drukowanych i animowanych.

Poznanie praktyczne aplikacji stosowanych do tych celów. 

opis przedmiotu

 Zajęcia w zakresie grafiki warsztatowej technik cyfrowych zaczynają się od przeglądu szkiców koncepcyjnych, wszelkich materiałów potrzebnych do powstania pracy.

Założniem i celem kształcenia jest wykorzystanie specyficznych 

właściwości warsztatu graficznego, pobudzenie wrażliwości artystycznej 

studiującego w oparciu o szeroko pojęte zagadnienia z zakresu grafiki warsztatowej - 

technik cyfrowych, statycznych, przestrzennych, animowanych.

 

Zapoznanie się z programami bitmapowymi, wektorowymi i 3D, animacyjnych i ich doskonalenie. 

Nauka odpowiednich zastosowań różnych aplikacji graficznych niezbędnych w pracy artystycznej. 

Poznanie i opanowanie biegłości technik cyfrowych. 

 
skrócony opis przedmiotu

Zagadniena artystycznej grafiki cyfrowej

sposób realizacji przedmiotu

szkice, korekty, praca końcowa

zakres tematów

1. Zdarzenie

2. Kompozycja nieprzedstawiająca

      zamknięta, otwarta, elementy geometryczne, czcionki

3. Temat własny

    format prac- 50x70cm 150 dpi, 

4. 15  sekund animacji - 960x540 pixeli

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne

 na każdy temat 10 szkiców w postaci rysunków, szkiców malarskich, kolaży, fotografii, 3D 

 
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Umiejętność posługiwania się cyfrowymi narzędziami niezbędnymi do obróbki obrazu

umiejętności
opiskod

Zapoznanie się z programami bitmapowymi, wektorowymi i 3D, animacyjnych i ich doskonalenie. 

Nauka odpowiednich zastosowań różnych aplikacji graficznych niezbędnych w pracy artystycznej. 

Poznanie i opanowanie biegłości technik cyfrowych. 

 
wiedza
opiskod

Zagadnienia cyfrowej sztuki graficznejLista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Grafika / Grafika Artystyczna s.3 d 60 6 Ćw 60h
Ćw [Z st.]
Grafika / Grafika Artystyczna s.1 d 60 6 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.8494