Katalog ECTS

Formy i Struktury Rzeźbiarskie

Pedagog: prof. ASP dr hab. Marta Branicka

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia specjalizacji i specjalności;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Kryteria oceny:

Udokumentowana praca projektowa
Kreatywność
Sprawność realizacji
Min. 80% frekwencja

opis przedmiotu

Cel poznawczy: Wiedza jak wyodrębnić cechy formy, uwzględnić je w projekcie i w realizacji, świadomość związku formy z technologią i materiałem. Znajomość różnych źródeł inspiracji.

 

Cel kształcący: Umiejętność projektowania i realizowania formy w związku z technologią i materiałem.
Umiejętność posługiwania się wybranymi technologiami rzeźbiarskimi ( odlew w gipsie, pozytyw, negatyw, ceramika )

 

Cel praktyczny: Samodzielność w podejmowaniu decyzji związanych z formą, analizowanie doświadczeń i umiejętność rozwoju koncepcji z uwzględnieniem własnej wrażliwości i wyobraźni

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń.
Zadania poprzedzone są analizą materiałów źródłowych i często prezentacjami multimedialnymi. Podstawowym elementem programu jest propedeutyka Rzeźby, zagadnienia dotyczące formy i struktury. 

zakres tematów


Cechy formy – poszukiwanie inspiracji
Forma uwarunkowana przez strukturę
Forma uwarunkowana przez technologię


Tematy są indywidualnie dostosowywane do zainteresowań studenta i charakteru zadań kierunkowych.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.9 d 120 7 Ćw 120h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9046