Katalog ECTS

Rzeźba

Pedagog: prof. dr hab. Anna Bem-Borucka

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć -brak-
język wykładowy -brak-
metody i kryteria oceniania -brak-
opis przedmiotu -brak-
skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu -brak-
zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia -brak-
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Projektowanie w Krajobrazie Kulturowym s.6 d 60 5 Prac. art. 60h
Prac. art. [Z st.]
Architektura Wnętrz s.6 o 60 5 Prac. art. 60h
Prac. art. [Z st.]
Wzornictwo s.6 d 60 5 Prac. art. 60h
Prac. art. [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9107