Katalog ECTS

Podstawy filmu

Pedagog: dr Filip Ignatowicz

Pole Opis
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) -brak-
forma/typ zajęć pracownia artystyczna podstaw nauczania;
język wykładowy polski; angielski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą oceny jest udział studenta w zajęciach i przeglądach; wykonanie wszystkich ćwiczeń, oraz przygotowanie pracy semestralnej; udział w przeglądzie semestralnym.

Oceniana jest prezentacja ćwiczeń i prac z całego semestru, pozwala to porównać indywidualny postęp i zaangażowanie studenta, jak i wartość formalno-artystyczną powstałych prac.

Kryteria oceny:

-wartość i siła artystycznego wyrazu wykonanych ćwiczeń i prac semestrlnych

-spójność formalna powstałej pracy oraz umiejętne posługiwanie się podstawowymi zabiegami reżyserskimi

-zaawansowanie techniczno-technologiczne powstałych realizacji (w zakresie montażu, postprodukcji i zdjęć)

-koherentny dobór środków wyrazu odnośnie do indywidualnie wybranego tematu pracy

-zaangażowanie podczas zajęć, ćwiczeń oraz grupowych prac warsztatowych

-indywidualny postęp studenta w obszarze związanym z przedmiotem

opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami narracji filmowej możliwej do wykorzystania na potrzeby współczesnego artysty wizualnego. W ramach zajęć studenci przejdą w zarysie przez wszystkie elementarne etapy mini produkcji video. Głównym założeniem jest ukształtowanie wrażliwości studentów na podstawowe reżyserskie środki wyrazu oraz przekazanie im technologiczno-technicznej wiedzy w postaci bazowych umiejętności tworzenia materiału filmowego, a także jego montażowej obróbki. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, oparty na pracy praktycznej (indywidualnej jak i grupowej), dodatkowo analizować będziemy wybitne (z malarskiego punktu widzenia) wypowiedzi filmowe- wybrane "lektury filmowe", które studenci będą oglądać poza zajęciami. W trybie pracy w ramach Podstaw Filmu konieczne jest także aby student generował własne materiały wideo do obróbki na zajęciach w pracowni. Celem edukacji z Podstaw Filmu jest rozwój kluczowych zdolności do obserwacji świata jak i umiejętnej kreacji fikcji. Poznane przez studenta podstawowe zasady języka filmowego mogą służyć jako narzędzie do pracy nad projekcjami w przestrzeni publicznej lub tworzenie video na potrzeby wystawiennicze. Zajęcia obejmują praktyczną wiedzę z zakresu podstaw technologii filmu cyfrowego i innych form video, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu malarskości.

skrócony opis przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi aspektami narracji filmowej możliwej do wykorzystania na potrzeby współczesnego artysty wizualnego. W ramach zajęć studenci przejdą w zarysie przez wszystkie elementarne etapy mini produkcji video. Głównym założeniem jest ukształtowanie wrażliwości studentów na podstawowe reżyserskie środki wyrazu oraz przekazanie im technologiczno-technicznej wiedzy w postaci bazowych umiejętności tworzenia materiału filmowego, a także jego montażowej obróbki. Zajęcia obejmują praktyczną wiedzę z zakresu podstaw technologii filmu cyfrowego i innych form video.

sposób realizacji przedmiotu

Forma realizacji przedmiotu to głównie praktyczne zajęcia montażowe w pracowni, korekty ćwiczeń, a także konsultacje projektów. Możliwe są też zajęcia warsztatowe, a także prezentacje i wykłady poświęcone konkretnym aspektom związanym z przedmiotem. Podstawą są ćwiczenia wykonywane na zajęciach, które mają nauczyć studentów korzystania z technologii video cyfrowego i jego obróbki. Jako zaliczenie student wykonuje pracę semestralną.

zakres tematów

Podstawowe zasady montażu i obsługi software'u montażowego.
Elementarne zasady struktury filmu i narracji obrazem video.
Bazowe jednostki filmu: ujęcie, plany i kadrowanie.
Główne gatunki filmu artystycznego: found-footage i video-art.
Istotne związki video i malarstwa.
Podstawy operatorki i obsługi kamery.
Podstawy filmu dokumentalnego.
Elementarne zasady opowiadania fabularnego.
Wstęp do pracy z aktorem i reżyserii.
Podstawy storyboard'ów.
Bazowe reguły produkcji filmowej i organizacji planu.
Wstęp do postprodukcji materiałów audio.
Podstawy postprodukcji obrazu: koloryzacja i compositing w zarysie.

 


Ze szczególnym uwzględnieniem relacji malarstwa i video, a także potrzeb studenta fakultatywnego wyrażonych w ćwiczeniach:

1) Dowolne ćwiczenie z toku zajęć podzielonego na 4 semestry nauczania (od semestru V do semestru VIII). Ćwiczenie uczące podstaw technologii video.

2) Praca własna - realizacja studenta na własny temat, dedykowana potrzebom wykonania konkretnej pracy twórczej.

 

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura podstawowa:
"Gramatyka Języka filmowego" - Daniel Arijon
"Film art – wprowadzenie – sztuka filmowa" - David Bordwell & Kristin Thompson
"Opowiadanie obrazem. Tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach cyfrowych" - Bruce Block
"Technika montażu filmowego" - Karel Reisz, Gavin Millar, Thorold Dickinson
"W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego" - Walter Murch

Sugerowana literatura dodatkowa:
"Podróż autora" - Christopher Vogler
"Kompendium terminologii filmowej" - Wit Dąbal & Piotr Andrejew
"Jeśli to fiolet, ktoś umrze – teoria koloru w filmie" – Patti Bellantoni
„Storyboard – ruch w sztuce filmowej” - Mark Simon
"Okiem filmowca. Nauka i łamanie zasad filmowej kompozycji" - Gustavo Mercado
"Język filmu" - Jerzy Płażewski
"Jak napisać scenariusz filmowy" - Robin U. Russin
"Doskonalenie dobrego scenariusza" – Linda Seger
"Czy będzie z tego dobry film?" - Lucy Scher
"100 Idei, które zmieniły film" – David Parkinson
"Traktat o obrazie" - Zbigniew Rybczyński
"Sposoby widzenia" - John Berger

Sugerowane "lektury" video-filmowe:
Wyjście przez sklep z pamiątkami – reż. Banksy, rok produkcji: 2010
Czeski Sen – reż. Vít Klusák, Filip Remunda, rok produkcji: 2004
Yes Meni Naprawiają Świat – reż. Andy Bichlbaum, Mike Bonanno, rok produkcji: 2009
Yes Meni idą na rewolucję – reż. Andy Bichlbaum, Laura Nix, rok produkcji: 2014
Performer – reż. Maciej Sobieszczański, Łukasz Ronduda, rok produkcji: 2015
Marina Abramović: artystka obecna – reż. Matthew Akers, rok produkcji: 2012
Basquiat - Taniec ze śmiercią – reż. Julian Schnabel, rok produkcji: 1996
Twój Vincent – reż. Dorota Kobiela, Hugh Welchman, rok produkcji: 2017
Caravaggio – reż. Derek Jarman, rok produkcji: 1986
Ostatnia Rodzina – reż. Jan P. Matuszyński, rok produkcji: 2016
Beksińscy. Album wideofoniczny – reż. Marcin Borchardt, rok produkcji: 2017
Beuys. Sztuka to rewolucja – reż. Andres Veiel, rok produkcji: 2017
Victoria – reż. Sebastian Schipper, rok produkcji: 2015
Fish Tank – reż. Andrea Arnold, rok produkcji: 2009
Mommy – reż. Xavier Dolan, rok produkcji: 2014
Pillow book – reż. Peter Greemaway, rok produkcji: 1996
Motyl i skafander – reż. Julian Schnabel, rok produkcji: 2007
Tulpan – reż. Sergei Dvortsevoy, rok produkcji: 2008
Pomiędzy słowami – reż. Urszula Antoniak, rok produkcji: 2017
Maszyny – reż. Rahul Jain, rok produkcji: 2016
Safari – reż. Ulrich Seidl, rok produkcji: 2016
Whiplash – reż. Damien Chazelle, rok produkcji: 2014
Atak paniki – reż. Paweł Maślona, rok produkcji: 2017
Stolarz – reż. Wojciech Wiszniewski, rok produkcji: 1976
Pulp Fiction – reż. Quentin Tarantino, rok produkcji: 1994
Ukryte – reż. Michael Haneke, rok produkcji: 2005
Fuck for forest – reż. Michał Marczak, rok produkcji: 2012
Miasto Płynie – reż. Balbina Bruszewska, rok produkcji: 2009
Gwiazdy ogłoszeń drobnych – reż. Samira Elagoz, rok produkcji: 2016
Idę – reż. Józef Robakowski, rok produkcji: 1973
Test – reż. Józef Robakowski, rok produkcji: 1971
OBSESSION – reż. Maciej Toporowicz, rok produkcji: 1993
Jak działa jamniczek – reż. Julian Antonisz, rok produkcji: 1971

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie VII semestru.

założenia wstępne

Student ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych. Posiada podstawową wiedzę na temat historii sztuki, jej kontekstu historycznego oraz pokrewieństwa z dziedzinami życia społecznego. Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi. Posiada podstawowe zdolności manualne i umiejętność obsługi komputera w zakresie podstawowym.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

MJ_K01 MJ_K10
umiejętności
opiskod

Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15 A1_U16

Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19 A1_U20

MJ_U03 MJ_U09
wiedza
opiskod

Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10

Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13

Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1

MJ_W01 MJ_W07 MJ_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.8 d 60 3 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2017/18-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9182