Katalog ECTS

Warsztaty projektowe

Pedagog: dr hab. Krzysztof Ludka

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą do zaliczenia jest udokumentowany udział w warsztatach.

opis przedmiotu

 Treść warsztatów projektowo -badawczych ogłaszają wykładowcy. Studenci deklarują  uczestnictwo w wybranych warsztatach. 

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Realizacja zależy od założeń prowadzącego warsztaty. Najczęściej jest to zadanie projektowe, modelowanie warsztatowe lub komputerowe, analiza zagadnień z obszaru sztuk projektowych.

zakres tematów

Temat określa prowadzący warsztaty

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie pierwszego roku studiów

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Posiada rozwiniętą umiejętność wyrażania rzeczowych, wyważonych sądów w krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk.  

PK_K08, A2_K04
umiejętności
opiskod

Posiada umiejętność poszerzania i doskonalenia warsztatu artystyczno-projektowego 

PK_U06, A2_U16
wiedza
opiskod

Dobiera sposoby edycji projektu zgodnie z technikami modelowania niezbędnymi w modelowaniu prac projektowych.

PK_W05, A2_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.5 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9414