Katalog ECTS

Podstawy Architektury Pasywnej

Pedagog: dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal
Asystent/ci: mgr Marcin Kasprowicz

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

zaliczenie z oceną,
Wymagania podstawowe zaliczenia:
- obecność na zajęciach – minimum 80%,

- zaliczenie wszystkich zadań klauzurowych,
- poprawne merytorycznie wykonanie projektu – na poziomie minimum 60% obowiązującego zakresu opracowania.
Wymagania rozszerzone zaliczenia:
- wysoki poziom kreacji w wykonanym projekcie – na poziomie minimum 90% obowiązującego zakresu opracowania;
- wysoki poziom graficzny projektu,

- wysoki poziom prezentacji projektu.
Wymagania zaliczenia:
Oceny Wartości cyfrowe Przybliżony procent wiedzy, umiejętności i kompetencji wymagany dla danej oceny
celujący 5,5 96-100%
bardzo dobry 5 90-95%
dobry plus 4,5 80-89%
dobry 4 70-79%
dostateczny plus 3,5 60-69%
dostateczny 3 50-59%
niedostateczny 2 0-49%

 

opis przedmiotu

Pracownia Podstaw Architektury Pasywnej powstała w 2016 roku na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku, na kierunku Architektury Przestrzeni Kulturowych.
Pracownia zajmuje się zagadnieniami związanymi z przestrzeniami publicznymi, zwłaszcza w kontekście wartości dziedzictwa kulturowego. Przy projektowaniu dążymy do pełnego wpisania projektowanych obiektów w otoczenie, obejmującego nie tylko jego formę i estetykę, ale też warunki funkcjonowania – czyli kształtowanie architektury wysoko energooszczędnej, czerpiącej energię głównie z naturalnych warunków miejsca, w którym powstaje. Z tego powodu, szczególnie interesuje nas architektura pasywna, jako nowoczesny nurt w architekturze, zmierzający do maksymalnego zharmonizowania wszystkich aspektów istnienia budynku ze środowiskiem naturalnym.
W ramach kursu podstawowego realizowane są zadania ukierunkowane na kreatywne, ale i praktyczne rozwiązania projektowe. Student opracowuje projekty o niewielkich skalach, ale wymagające wszechstronnego warsztatu projektowego - od planowania, przez architekturę kubaturową i krajobrazu, po rozwiązywanie detali.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wykład z prezentacją multimedialną/ metoda projektów/ dyskusja/ realizacja projektów

zakres tematów

Projekty z zastosowaniem podstaw architektury pasywnej

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura obowiązkowa/ Recommended literature:
"Budynki pasywne mistrzowie oszczędzania energii",KRES ,2006
„Podręcznik Podstawy budownictwa pasywnego – proste, genialne, komfortowe”
Wolfganf Feist/Uwe Münzenberg/Jörg Thumulla, Podstawy budownictwa pasywnego, 2009, ISBN 83-923807-0-3.
Wolfganf Feist/Rainer Pfluger/Berthold Kaufmann/Jürgen Schnieders/Oliver Kah, Pakiet do projektowania budynków pasywnych, 2006.
Wojciech Nitka, Szkieletowy dom drewniany, 2013, ISBN: 978-930673-1-2
Dieter Pregizer, Grundlagen und Bau eines Passivhauses, 2002, ISBN 3-7880-7727-1.
Anton Graf, Neue Passivhäuser, 2003, ISBN 3-7667-1568-2.
Grobe Carsten, Passivhäuser planen und umbauen, 2002, ISBN 3-7667-1515-1.
Berthold Kaufmann/Wolfganf Feist/Rainer Pfluger, Passivhäuser erfolgreich planen und bauen, 2004, ISBN 3-930860-78-3.
Eugeniusz Rylewski, Energia własna, ISBN 83-917314-2-1. (dotyczy standardu budownictwa solarno-pasywnego
Linki zewnętrzne:
Instytut Budynków Pasywnych w Darmstadt (angielski, niemiecki)
Polski Instytut Budownictwa Pasywnego (polski)
Serwis internetowy – Jak zbudować dom pasywny, teoria, praktyka, projekty, przykłady realizacji.
Pasywny-Budynek.pl (polski)

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Akademia STEICO - studenci pracowni odbywają profesjonalne certyfikowane szkolenia oraz możliwość stałych konsultacji technicznych w ramach współpracy z Grupą STEICO.
Grupa STEICO - jest to korporacja o ogólnoświatowym zasięgu, specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych przyjaznych środowisku, której ekologiczne produkty budowlane pozwalają na projektowanie oraz budowę budynków w standardzie energooszczędnym, w tym również w standardzie pasywnym (wysoka jakość produktów STEICO potwierdzana jest przez nadzór ze strony niemieckiego Urzędu Kontroli Materiałów Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) Dortmund).

wymagania wstępne
wymagania formalne

Budownictwo, materiałoznawstwo, historia architektury, dokumentacja techniczna, prawo budowlane

założenia wstępne

Umiejętności w zakresie rysunku projektowego, wiedza na temat materiałów i konstrukcji budowlanych oraz historii architektury

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student wykorzystuje wyobraźnię, intuicję, emocjonalność i zdolność myślenia twórczego w celu prawidłowego rozwiązywania usytuowania człowieka w przestrzeni kreowanej twórczości

PK-K01, PK-K05 (A1-K01, A1-K03)
umiejętności
opiskod

Student łączy świadomie intuicją i ekspresję twórczą z umiejętnością kształtowania rozwiązań projektowych w konstruowaniu elementów krajobrazowych.

PK-U02, PK-U07 (A1-U14, A1-U19)
wiedza
opiskod

Student posiada podstawową wiedzę o prawidłowej realizacji procesu projektowego od założeń koncepcyjnych poprzez dokumentację do realizacji dzieła, mającego cechy indywidualne.

PK-W07, PK-W10 (A1-W10, A1-W12)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.5 d 60 8 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9427