Katalog ECTS

Rysunek plenerowy

Pedagog: dr Mikołaj Harmoza

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy francuski; polski;
metody i kryteria oceniania

Obecność na zajęciach, systematyczność pracy, jakość techniczna i artystyczna powstających rysunków, progres,zaangażowanie w pracę, kreatywność, umiejętność realizacji pomysłu począwszy od szkicu koncepcyjnego aż do końcowych rozwiązań rysunkowych. Umiejętność myślenia indywidualnego, znajdowania wlasnych rozwiązań, wiedz praktyczna związana z rysunkiem, perspektywą, obrazowaniem.

opis przedmiotu

Zajęcia praktyczne z rysunku klasycznego. Zajęcia polegają na kształtowaniu praktycznych umiejętności rysunkowych przydatnych w procesie projektowania. Rysujemy manualnie z wykorzystaniem technik cyfrowych. Zdobywamy wiedzę praktyczną związaną z rysunkiem i kompozycją .Zajęcia odbywają się w salach oraz w plenerze. Część zadań polega na rysowaniu z natury, inne zaś wymagają odpowiedzi na zadany wcześniej temat w procesie zbliżonym  do projektowego.

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia praktyczne z rysunku klasycznego w plenerze oraz w pracowni. Rysunek z natury z wykorzystaniem technik cyfrowych, zadania rysunkowe kształtujące widzenie plastyczne oraz praktyczne wykorzystanie rysunku.

sposób realizacji przedmiotu

Cwiczenia praktyczne, realizacje zadań, kształtowanie umiejętności manualnych poprzez rysunek z natury oraz rysunek temetyczny według zadań.

zakres tematów

Rysunek z natury( architektura, perspektywa,postac, rysunek w plenerze ) zadania tematyczne.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Tematyczna literatura uzupelniajaca dotycząca technik oraz wiedzy teoretycznej.

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

możliwe plenery, (według zapotrzebowania)

wymagania wstępne
wymagania formalne

zaliczenie 1.semestru

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu sztuk pięknych , wykorzystywać ją umiejętnie w podejmowanych zadaniach oraz posiadać podstawowe umiejętności w zakresie

technik rysunkowych.

Powinien również wykazać się zaangażowaniem skutkującym progresem stosownym do umiejętności. 

A1-K01, A1-K03,
umiejętności
opiskod

Potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranych dyscyplinach sztuki , świadomie wykorzystując swoją intuicję, emocjonalność, wyobraźnię oraz wiedzę.

posiada podstawowe umiejętności warsztatowe umożliwiające realizację własnych koncepcji artystycznych w wybranych kierunkach dyscypliny sztuk pięknych.

 

W1- U01, A1- U14, W1- U12, A1-U19, W1-05 A1- U15, A1-U16
wiedza
opiskod

posiada podstawową wiedzę dotyczącą środków ekspresji i warsztatu wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych.

W1-W06, A1-W10


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.2 o 60 2 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9455