Katalog ECTS

Warsztaty Projektowo- Badawcze

Pedagog: dr hab. Krzysztof Ludka

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Podstawą do zaliczenia jest udokumentowany udział w warsztatach.

opis przedmiotu

Treść warsztatów projektowo -badawczych ogłaszają wykładowcy. Studenci deklarują uczestnictwo w wybranych warsztatach.

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

Realizacja zależy od założeń prowadzącego warsztaty. Najczęściej jest to zadanie projektowe, modelowanie warsztatowe lub komputerowe, analiza zagadnień z obszaru sztuk projektowych.

zakres tematów

Temat określa prowadzący warsztaty

sposób zaliczenia zaliczenie;
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Zaliczenie pierwszego roku studiów

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Posiada rozwiniętą umiejętność wyrażania rzeczowych, wyważonych sądów w krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk.  

PK_U06, A2_U16
umiejętności
opiskod

Posiada umiejętność poszerzania i doskonalenia warsztatu artystyczno-projektowego

PK_W05, A2_W08
wiedza
opiskod

Dobiera sposoby edycji projektu zgodnie z technikami modelowania niezbędnymi w modelowaniu prac projektowych.

PK_W05, A2_W08


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.3 o 30 1 Ćw 30h
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9491