Katalog ECTS

Kompozycja i Modelowanie

Pedagog: mgr Marta Koniczuk

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia projektowa podstaw nauczania;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Zaliczenie:

- obecność na zajęciach – minimum 80%,

- oddanie wszystkich wydanych zadań,

- uczestnictwo w korektach zbiorowych i indywidualnych,

- poprawne merytorycznie wykonanie ćwiczeń – na poziomie minimum 60% obowiązującego zakresu opracowania.

Nie oddanie któregokolwiek z zadań skutkuje brakiem zaliczenia.

Ocena:

Ocenę końcową stanowi średnia ocen ze wszystkich wydanych zadań.

Skala ocen: 2 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5

Oceniana jest: 

- poprawność rozwiązań projektowych,

- logika i klarowność przekazu,

- kreatywność,

- wartość estetyczna projektu,

- precyzja wypełnienia zakresu zadania, 

- poziom merytoryczny wykonania zadań,

- poziom wykonania ćwiczeń,

- terminowość,

- zaangażowanie 


opis przedmiotu -brak-
skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

realizacja zadań projektowych oraz wykłady z prezentacją

zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

P. Zumthor: Myślenie Architekturą. wyd. Karakter, Kraków 2010

J. PallasmaaOczy skóry. Instytut Architektury, Kraków 2012

Rasmussen S. E., Odczuwanie architektury. wyd. Murator, Warszawa 1999

Lenartowicz J.K.Słownik psychologii architektury. wyd PK, Kraków 2007

Yi Fu Tuan : Przestrzeń i miejsce. wyd. PIW, Warszawa 1987

Norberg-Schulz Ch.: Bycie, przestrzeń i architektura. wyd. Murator, Warszawa 2000

Heidegger M., Budować, myśleć, mieszkać. wyd. Czytelnik, Warszawa 1987 

 

Polecane czasopisma branżowe:

Autoportret. Czasopismo o dobrej przestrzeni.

Archivolta

Detail

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak wymagań.

założenia wstępne

Brak wymagań

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
AW – K03 / AW – K05 / AW – K10
umiejętności
opiskod
AW – U01 / AW- U04 / AW – U09
wiedza
opiskod
AW – W02 / AW – W04 / AW – W14


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.1 o 60 5 Ćw 60h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9506