Katalog ECTS

Materiały wykończenia wnętrz

Pedagog: mgr Marta Koniczuk, mgr inż. arch. Paweł Czarzasty, mgr Beniamin Straszewski

Pole Opis
forma/typ zajęć wykład;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania -brak-
opis przedmiotu -brak-
skrócony opis przedmiotu

Zapoznanie studentów z różnymi grupami materiałów budowlanych i wykończeniowych, wykorzystywanych w architekturze wnętrz

sposób realizacji przedmiotu

Wykład, opis, pokaz, praca z zalecaną literaturą, indywidualne prezentacje studenckie, konsultacje - umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w pracach projektowych

zakres tematów

Tematyka wykładów: typologia materiałów architektury wnętrz. Źródło wiedzy o materiałach budowlanych i wykończeniowych. Znaczenie materiałów budowlanych w architekturze wnętrz.  Podział i właściwości materiałów budowlanych (właściwości techniczne i wartości plastyczne). Zapoznanie się z technologią wytwarzania i zastosowaniem materiałów budowlanych w architekturze

sposób zaliczenia -brak-
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod

Student zna rodzaje materiałów stosowanych w architekturze wnętrz, umie określić ich podstawowe właściwości i umie oszacować użytkowe wymagania im stawianeLista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.2 o 30 1 W 30h
W [E]
W [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9522