Katalog ECTS

Technologia malarstwa i rysunku

Pedagog: mgr Tomasz Kucharski

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocena zajęć jest wystawiana na podstawie wykonanych prac zgodnie z wytyczonymi ramami technologicznymi przez prowadzącego.

Pod uwagę brane są następujące kryteria:

 1. Zgodność z zadanym tematem.
 2. Prawidłowe zastosowanie wybranej techniki.
 3. Staranność wykonania.
 4. Obecność na zajęciach.
opis przedmiotu

Celem zajęć jest możliwie szerokie przedstawienie technik z zakresu rysunku oraz podstaw koloru w malarstwie.

Mają wyczulić studentów na staranne i technologicznie poprawne budowanie swoich prac.

Studenci poznają podstawy rysunku. Omawiane są podstawowe techniki oraz materiały.

Studenci samodzielnie przygotowują podłoża do konkretnych technik techniki.

Etapem pośrednim między technikami rysunku i malarstwa jest sporządzenie farby temperowej i wykonanie nią szkicu monochromatycznego.

W ramach zajęć omawiane są różne rodzaje podobrazi malarskich z ich wadami i zaletami.

Studenci samodzielnie naciągają płótno na krosno, przeklejają oraz gruntują.

Pod koniec semestru studenci zaczynają pracę z kolorem po przez analizę kolorystycznej triady: cyjan, yellow, magenta.

Studenci sporządzają samodzielnie farbę olejną.

skrócony opis przedmiotu

Studenci poznają podstawy rysunku. Podstawowe materiały oraz ich zastosowanie.
Przedstawiane są też wstępne zagadnienia kolorystyczne oraz związane z tym ćwiczenia.

sposób realizacji przedmiotu
 1. Omówienie dodatków mających na celu zmianę przyczepności oraz struktury gruntu do rysunku:
 2. Omówienie barwników naturalnych i syntetycznych oraz ich zastosowanie w gruntowaniu podłoża do rysunku.
 3. Kleje syntetyczne i ich zastosowanie jako grunt papierów pod rysunek – format 100 x 70 cm
 4. Kleje organiczne – tradycyjne i ich zastosowanie jako grunt papierów pod rysunek – format 100 x 70 cm
 5. Omówienie podstawowych materiałów i narzędzi do techniki rysunku:
  • pył pumeksowy
  • kreda
  • pigmenty
 6. Zastosowanie w praktyce – papier format 100 x 70 cm
 7. Omówienie różnych rodzajów podobrazi malarskich z ich wadami i zaletami.
 8. Studenci samodzielnie naciągają płótno na krosno, przeklejają oraz gruntują.
 9. Omówienie oraz sporządzenie farby temperowej na bazie żółtka i wykonanie monochromatycznego szkicu.
 10. Wstęp do koloru. Omówienie triady kolorystycznej:
  • cyjan,
  • yellow,
  • magenta.
 11. Mieszanie kolorów pochodnych z podstawowej triady.
 12. Studenci sporządzają samodzielnie farbę olejną.

zakres tematów

Techniki rysunku oraz podstawy koloru w technikach malarskich.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Rysunek:

„Techniki rysunku” Karel Teissig, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982

„HISTORIA RYSUNKU od Altamiry do Picassa”, Terisio Pignatti wyd. Arkady, Warszawa 2006

„Anatomia dla artysty”, Jeno Barcsay, wyd. Ossolineum, 1988

„DRAWING COURSE” Charles Bargue and Jean-Léon Gérôme, ACR Edition, 2017

“Ocнoвы yчeбного академического рисунка” Николан Ли, ЭКСМО, Москва 2010

Malarstwo:

„Materiały malarskie i ich zastosowanie” Max Doerner, Wyd. Arkady, Warszawa 2017

„Rzecz o malarstwie” Cennini Cenini”, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1955

„Techniki malarskie, Władysław Ślesiński, spoiwa organiczne”, Wyd. Arkady, 1984

„Techniki malarskie”, Ludvik Losos, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1991

„Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych” Teofil Prezbiter, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 1998

„IKONA Podręcznik malarstwa ikonowego i ściennego”, Adrian Hart, Wyd. Jedność, Kielce 2015

“PRACTICAL TREATISE on PAINTING in OIL-COLOURS”, Thomas Bardwell, London 1795, darmowy PDF

lub reprint papierowy 2018

Uzupełnienie:

„KOLOR Kurs dla artystów I projektantów”, David Hornung, Wyd. Universitas, Kraków 2009

„Sztuka barwy”, Johannes Itten, Wyd. d2d, Kraków 2015

„Ikonologia”, Cesare Ripa, wyd. Universitas, Kraków 1998

„HERMENEIA czyki objaśnienie sztuki malarskiej” Dionizjusz z Furny, Wyd. UJ, Kraków 2011

„Słownik symboli” Juan Eduardo Cirlot Wyd. Znak, Krakw 2006

„LEONARDO DA VINCI TRAKTAT O MALARSTWIE”, Maria Rzepińska, Wyd. Ossolineum, 1984

„Człowiek i sztuka”, Henryk Kiereś, Pol. Tow. Tomasza z Akwinu, Lublin 2006

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Zdany egzamin wstępny

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.1 o 30 2 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9604