Katalog ECTS

Projektowanie graficzne w architekturze

Pedagog: mgr Magdalena Czechowska

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

W skład oceny całościowej studenta wchodzą: obecność i zaangażowanie, zaliczenie wszystkich przeglądów i ćwiczeń oraz jakość i kreatywność oddanych prac.

opis przedmiotu

Nauka podstaw projektowania graficznego, oraz zastosowania go w kontekście przestrzeni,wnętrza, bryły, poszukiwanie zależności pomiędzy elementami graficznymi a przestrzenią, w której są osadzone.
Kształtowanie podstawowych umiejętności tworzenia identyfikacji wizualnej, świadomego doboru typografii i projektowania spójnych dla niej elementów graficznych.
Zapoznanie z podstawami projektowania znaków na siatce modułowej, rozwijanie wiedzy w zakresie typografii, jej detalu, proporcji, kontekstu historycznego.
Poszerzanie umiejętności sprawnego operowania oprogramowaniem do grafiki wektorowej oraz składu tekstu, a także odpowiedniego przygotowania plików do dalszej eksploatacji.

skrócony opis przedmiotu

Celem zajęć jest nauka tworzenia ciekawych i spójnych stylistycznie rozwiązań graficznych w kontekście architektury.

sposób realizacji przedmiotu

Ćwiczenia, wykłady z prezentacją multimedialną, konsultacje.

zakres tematów

Ćwiczenia z tworzenia znaków graficznych.
Typografia i skład tekstu.
Podstawy tworzenia identyfikacji wizualnej.
Zastosowanie elementów graficznych w przestrzeni.
Poszerzenie umiejętności edycji grafiki wektorowej i bitmapowej.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Piotr Francuz, Komunikacja wizualna

Patryk Hardziej, Rene Wawrzkiewicz, Ogólnopolskie wystawy znaków graficznych

Jost Hochuli, Detal w typografii

Władysław Strzemiński, Teoria widzenia

Ambrose Gavin, Harris Paul, Layout. Zasady, kompozycja, zastosowanie

Ingarden Roman, Studia z estetyki

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.5 d 45 3 Ćw 45h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9605