Katalog ECTS

Podstawy procesu wdrożeniowego / CAD

Pedagog: prof. dr hab. Marek Adamczewski
Asystent/ci: mgr Magdalena Nowak

Pole Opis
forma/typ zajęć -brak-
język wykładowy -brak-
metody i kryteria oceniania -brak-
opis przedmiotu -brak-
skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu -brak-
zakres tematów -brak-
sposób zaliczenia -brak-
literatura -brak-
praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne -brak-
założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Wzornictwo s.2 o 30 6 Ćw 30h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9722