Katalog ECTS

Technologia malarstwa i rysunku

Pedagog: mgr Tomasz Kucharski

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Ocena zajęć jest wystawiana na podstawie wykonanych prac zgodnie z wytyczonymi ramami technologicznymi przez prowadzącego.

Pod uwagę brane są następujące kryteria:

Zgodność z zadanym tematem.
Prawidłowe zastosowanie wybranej techniki.
Staranność wykonania.
Obecność na zajęciach.

opis przedmiotu

Celem zajęć jest możliwie szerokie przedstawienie technik z zakresu malarstwa sztalugowego. Mają wyczulić studentów na staranne i technologicznie poprawne budowanie swoich prac.
Studenci przygotowują podobrazia – deski i płótna odpowiednio je klejąc i gruntując.
Studenci poznają podstawy technik malarskich. Omawiane są podstawowe techniki oraz materiały. Studenci samodzielnie przygotowują podłoża oraz wykonują prace. Zakres technik obejmuje malarstwo temperowe wraz ze złoceniem oraz technikę mieszaną (temperowo-olejno-żywiczną) na podstawie warstwowego malarstwa XVIIw. Szczególny nacisk kładziony jest na kolejność nakładanych warstw.
W ramach zajęć omawiane są różne materiały, media, podobrazia, spoiwa, rozpuszczalniki oraz wypełniacze. Omawiane są również współczesne zamienniki i media pozwalające uzyskać podobne efekty.
Studenci nabywają cennego doświadczenia z historycznymi technikami tak by mogli samodzielnie i świadomie podejmować decyzje o włączaniu lub eliminowaniu poszczególnych rozwiązań w swoich pracach.

skrócony opis przedmiotu

Zajęcia z podstaw technik tempery, złocenia oraz warstwowej techniki olejno-żywicznej.

sposób realizacji przedmiotu

Tempera:

 • Omówienie podstaw malarstwa temperowego.
 • Przygotowanie projektu
 • Klejenie oraz gruntowanie deski pod malarstwo temperowe oraz złocenie.
 • Naniesienie szkicu ma deskę.
 • Złocenie
 • Przygotowanie medium temperowego.
 • Malowanie techniką temperową.

Technika mieszana:

 • Omówienie podstaw techniki:
 • Przygotowanie projektu
 • Przygotowanie płótna i gruntowanie
 • Monochromatyczna podmalówka temperą
 • Wprowadzenie naprzemiennych laserunków
 • Wprowadzenie najjaśniejszych świateł i ewentualne laserunki.

 

 

zakres tematów

Sporządzanie podobrazi

Technika malarstwa temperowego

Złocenie

Technika mieszana olejno-żywiczna

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Rysunek:

„Techniki rysunku” Karel Teissig, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982

„HISTORIA RYSUNKU od Altamiry do Picassa”, Terisio Pignatti wyd. Arkady, Warszawa 2006

„Anatomia dla artysty”, Jeno Barcsay, wyd. Ossolineum, 1988

„DRAWING COURSE” Charles Bargue and Jean-Léon Gérôme, ACR Edition, 2017

“Ocнoвы yчeбного академического рисунка” Николан Ли, ЭКСМО, Москва 2010

Malarstwo:

„Materiały malarskie i ich zastosowanie” Max Doerner, Wyd. Arkady, Warszawa 2017

„Rzecz o malarstwie” Cennini Cenini”, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1955

„Techniki malarskie, Władysław Ślesiński, spoiwa organiczne”, Wyd. Arkady, 1984

„Techniki malarskie”, Ludvik Losos, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1991

„Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych” Teofil Prezbiter, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 1998

„IKONA Podręcznik malarstwa ikonowego i ściennego”, Adrian Hart, Wyd. Jedność, Kielce 2015

“PRACTICAL TREATISE on PAINTING in OIL-COLOURS”, Thomas Bardwell, London 1795, darmowy PDF

lub reprint papierowy 2018

Uzupełnienie:

„KOLOR Kurs dla artystów I projektantów”, David Hornung, Wyd. Universitas, Kraków 2009

„Sztuka barwy”, Johannes Itten, Wyd. d2d, Kraków 2015

„Ikonologia”, Cesare Ripa, wyd. Universitas, Kraków 1998

„HERMENEIA czyki objaśnienie sztuki malarskiej” Dionizjusz z Furny, Wyd. UJ, Kraków 2011

„Słownik symboli” Juan Eduardo Cirlot Wyd. Znak, Krakw 2006

„LEONARDO DA VINCI TRAKTAT O MALARSTWIE”, Maria Rzepińska, Wyd. Ossolineum, 1984

„Człowiek i sztuka”, Henryk Kiereś, Pol. Tow. Tomasza z Akwinu, Lublin 2006

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Zdany egzamin wstępny

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo s.3 o 30 1 Ćw 30h
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9784